Lühivideos annab Innove peaspetsialist Kristin Veltri lapsevanematele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks.

Ärge liialt muretsege— tegemist on vaid ajutise olukorraga. Keegi meist ei ole kangelane. Stressis ja mures vanem ajab stressi ja murelikuks ka lapse.

  • Andke koolile julgelt teada, kui töö on ülejõukäiv, kui õppekorraldus ei toimi.
  • Hoidke nii päeva- kui ka unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, järgige kooli poolt antud juhiseid, tehke kindlasti pause nii vabategevuse, söömise kui ka jalutamise näol.
  • Teadke, et e-keskkond ei ole ainuvalik - kui esinevad tõrked nutiseadmete kasutamisel, tulge tagasi juurte juurde. Arutage õpetajaga, kuidas laps saab õppida raamatute ja töövihikute, paberi ja pliiatsi abil.
  • Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele üle nelja-viie tunni järjest. Kaugõpe ei ole üksi e-õpe.
  • Kui laps vajab õppetöös tõhustatud- või erituge, siis pöörduge kooli tugispetsialistide või kohaliku Rajaleidja keskuse poole, saamaks nõu koduõppe korraldamisel.
  • Kui lapsel on juba varasemast nutisõltuvus, siis andke sellest kindlasti koolile teada - saate leppida õpetajaga kokku alternatiivsed võimalused õppetöös osalemiseks.
  • Teavitage kindlasti kooli ka siis, kui laps on jäänud haigeks. Ärge piinake haiget last koolitöödega lihtsalt sellepärast, et kodust õppimine on praegu füüsiliselt võimalik.