Kiuslikele lastele võib tunduda süütu nali luua mittemeeldiva kaaslase nimega konto, kasutada tema pilti ja asuda siis selle nime all tegudele virtuaalmaailmas, ent see võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Küberkiusamise üht osa ja selle tagajärgi tutvustab kohtute ja prokuratuuri koostöös valminud video, millel selge sõnum: ka virtuaalsed "naljad" ei jää karistuseta!

Prokurörid ja ka kohtunikud näevad, et sageli noor inimene ei usu, et teda on võimalik tuvastada ning samuti ei saada vahel üldse aru, et võõra nimega konto tegemine ja seal postitamine võib teist inimest sügavalt solvata. Mitte keegi ei tohi esineda kellegi teisena, ja arvamus, et internetis tegutsedes on kurikael kaitsva müüri taga, ei vasta tõele. Küberkuriteod on üsna lihtsasti avastatavad, ning kohtusaalis tuleb juba vastust anda päris kohtunikule ning istungit võivad jälgida päris inimesed.

Kui oled lapsevanem, on sellest videost saadavat infot mõistlik vestluste käigus ka oma lapsele teadvustada, kui oled aga nooruk, vaata seda ja mõtle: kas tahad oma tulevikule sellist plekki?

Sel nädalal toimub Eesti kohtute eestvedamisel iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille fookus on sel aastal suunatud noortele. Koostöös prokuratuuriga valmis kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt, nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu kriminaalkaristusega.

“Õnneks näitab kohtunike kogemus, et enamikust süüpinki jõudnud noortest saavad hiljem korralikud kodanikud. Samas võiks jätta mõned asjad siiski nooruses ise järele proovimata,” märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Möödunud aastal registreeriti 1182 alaealise toime pandud kuritegu, neist kohtusse jõudis 260. Levinumad teod olid kehaline väärkohtlemine, vargused ning narkokuriteod. Seejuures viimaste hulk on selgelt tõusutrendis. Kui veel nelja aasta eest sooritasid alaealised aastas 12 narkokuritegu, siis möödunud aastal oli neid juba 57. Alaealistest kuriteo sooritanutest on 91% poisid ja 9% tüdrukud.

VAATA KA: Mis juhtub, kui noor sõpra kahtlase paki kuskile toimetamisel aitab?