Kohtutel ja prokuratuuril valmis koostöös kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt, nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu kriminaalkaristusega. Ja selle võib kaasa tuua pealtnäha lihtne tõuklemine ka!

Kehaline väärkohtlemine on ülekaalukalt kõige levinum kuritegu alaealiste seas. Möödunud aastal oli niisuguseid juhtumeid 501. Raske tervisekahjustuse tekitamine on siiski pigem erandlik, eelmisel aastal oli selliseid juhtumeid 3.

Sageli alaealiste sooritatud kuriteod kohtusse ei jõuagi, sest need lõpetatakse prokuratuuris. Seejuures määratakse noorele kindel kohustus, samuti on vaja olukorras, kus noored on näiteks klassikaaslased, nad lepitada.

Kui prokuratuur otsustab siiski asja kohtusse saata, peab kohus kindlaks tegema, kas kurikael tegutses tahtlikult või ettevaatamatusest ning kas ta on saanud aru, et käitus valesti. Raske kehavigastuse tekitamise eest on karistusena ette nähtud kuni 12 aastat vangistust, ettevaatamatuse korral on karistused märksa leebemad.

Möödunud aastal registreeriti Eestis 1182 alaealise toime pandud kuritegu, neist kohtusse jõudis 260. Levinumad teod olid kehaline väärkohtlemine, vargused ning narkokuriteod. Seejuures viimaste hulk on selgelt tõusutrendis. Kui veel nelja aasta eest sooritasid alaealised aastas 12 narkokuritegu, siis möödunud aastal oli neid juba 57. Alaealistest kuriteo sooritanutest on 91% poisid ja 9% tüdrukud.