Hele-Mai Alamaa
Ühel hetkel pead tal laskma minna. Ilmelt juhtub see siis, kui ta koolikotti kandma hakkab. Kuidas last üksi liiklemiseks ette valmistada? Vaadake koos!

FAKTID

  • Soome teadlane ja liikluspsühholoog Esko Keskinen on uurinud laste peamisi probleeme liikluses ja nendega seotud tegureid eri vanuserühmade hulgas. Keskineni järgi on 5–6aastane laps võimeline liikluses ohutult tegutsema ainult täiskasvanu järelevalve all.
  • Väikelastel läheb liikuva ja seisva auto eristamiseks aega kuni 4 sekundit, aga täiskasvanul kulub selleks kõigest 0,25 sekundit – vahe on 16kordne!
  • Alles 7. eluaasta paiku hakkavad lapsed mõistma ohu olemust. Enne seda on neil raske aru saada, et nende enda teod võivad nende elu ohtu seada. Abstraktne mõtlemine muutub jõukohaseks alles umbes 11 aasta vanuses!
  • Väikelapsed ei kasuta perifeerset nägemist, ta võtab arvesse seda, mida ta tahab märgata ja mis asetseb otse tema ees. Just küljelt lähenevat sõidukit võivad nad märgata liiga hilja.
  • Alles pärast 9. eluaastat hakkavad lapsed paremini tajuma sõiduki kaugust endast ja selle liikumiskiirust endani.
  • Kuigi laste kuulmine on terav – nad kuulevad helisid isegi paremini kui täiskasvanud –, on neil raske määratleda heli suunda. Liikluses ei taju lapsed seega sageli signaali andva sõiduki suunda.