Foto: Shutterstock
Kanadas läbi viidud uuringu kohaselt ei ole lastel, kelle D-vitamiini tase veres on normaalne, mitte ainult tervemad luud, vaid ka vähem keharasva ja suurem lihasmass.

Ajakirjas Pediatric Obesity avaldatud uuringu eesmärk oli välja selgitada esimese eluaasta jooksul D-vitamiini võtmise mõju luutihedusele.

Uuringusse kaasati 132 beebit, kes said esimese 12 elukuu jooksul ühte neljast erinevast uuringus kasutatud D-vitamiini annusest (400, 800, 1200 või 1600 IU päevas). Pärast üheaastaseks saamist nõustati kõiki uuringus osalenud lapsevanemaid, kuidas toitumise ja toidulisandite abil saavutada soovituslik D-vitamiini ööpäevane tarvitamine 400 IU päevas.

Laste luutihedust ja keha koostist hinnati uuesti kolme aasta vanuses DEXA-skaneeringuga (kahekordse kiirega röntgen-absorptsiomeetria). Ootuspäraselt leiti, et mudilastel, kes said iga päev 400 IU D-vitamiini, oli kolme aasta vanuses kõrgem luutihedus. Kõrgematel D-vitamiini annustel ei olnud luude arengu seisukohast mingit täiendavat kasu.

Üllatuslikult avastati aga samade skaneeringute käigus, et lastel, kelle seerumis oli D-vitamiini Kanada lastearstide soovituslikust tasemest rohkem (>75 nmol/l), oli keha koostises keskmiselt 450 grammi vähem rasva kui madalama D-vitamiini tasemega lastel; samuti oli kõrgema D-vitamiini tasemega lastel suurem lihasmass.

See, missuguse annuse D-vitamiini lapsed esimesel eluaastal saanud olid, ei mänginud siin rolli, kuigi esimesel eluaastal 1200 IU D-vitamiini saanud laste hulgas oli rohkem neid, kellel kolme aasta vanuses oli seerumi D-vitamiini tase soovituslikust normist kõrgem.

Allikas: Kliinik.ee