Foto: Shutterstock
Vanemate suhetest sõltub surel määral lapse enesehinnang, tulevane edukus ja õnnetunne. Üle Eesti korraldatakse koolitusi nendele venematele, kellel käsil või seljataga lahkuminek. Abikaasad te küll enam pole, kuid lapsevanemateks jääte alati.

Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega. Umbes 15% lastevanemate puhul muutub lahutus väga probleemseks. Need lapsevanemad ongi programmi "Dialoog laste nimel" sihtgrupp.

Probleemsed lahutajad venitavad lahkumineku vaidlustega pikaks ja muudavad protsessi raskelt talutavaks nii oma pereliikmetele kui ka väljaspool perekonda olevatele inimestele - sõbrad, tuttavad, töökaaslased, lastega tegelevad spetsialistid, juriidilised esindajad jt. Konfliktsete lahutuste tõttu kannatavad eelkõige peres elavad lapsed. On leitud, et mida konfliktsem on lahutus, seda tõsisemad psühhosotsiaalsed tagajärjed võivad lastel ilmneda. "Dialoog laste nimel" on äärmiselt toimiv justnimelt konfliktsete lahkuminekute puhul.

Koolitusprogramm „Dialoog laste nimel“ on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda. Programmi eesmärgiks on parandada lahutavate või lahku läinud vanemate vahelisi suhteid nii, et lapsed saaksid kasvada võimalikult pingevabas ja eluterves õhkkonnas.

Koolitus koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast grupikohtumisest, võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel osalevad mõlemad partnerid ja nende ühised lapsed. Koolitus viiakse läbi 3 kuu jooksul.

Lapsevanemad ja lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat. Lapsevanemad töötavad selle nimel, et murda oma mittetoimivaid suhtlemismustreid ning püüavad leida lahendusi nendele probleemidele, mis ikka ja jälle nende vahelistes suhetes esile kerkivad. Esikohal on laste heaolu.

Täiskasvanute gruppi juhivad kaks terapeuti, kes annavad vanematele uusi teadmisi, kirjeldavad alternatiivseid lähenemisviise ning viivad läbi harjutusi, et aidata vanematel mittetoimivaid suhtlemismustreid muuta. Kõik tegevused on suunatud destruktiivse tülitsemise lõpetamisele ja uute suhtlemisviiside leidmisele. Töö grupis annab võimaluse üksteise näidetest õppida ja teineteist inspireerida. Teistelt grupiliikmetelt saab tuge ja innustust.

Lapsed saavad oma grupis mõistmist ja julgustust, et väljendada vanemate tülidega seonduvaid tundeid ja mõtteid. Laste grupis tegeletakse loovate tegevustega: joonistamine, kirjutamine, luuletamine, tants, muusika vms.

Programmi lõpus esitavad lapsed vanematele oma loomingut ning vanemad omakorda esitlevad lastele, mida nad on õppinud ning mida nad tulevikus oma lastele soovivad. Grupi lõppedes annavad terapeudid igale perele tagasisidet ning vajadusel soovitusi nõustamise jätkamiseks.

Grupikohtumistel toimuvad arutelud keskenduvad eelkõige lapsevanemaks olemisele, mitte niivõrd paarisuhtele. Ki tunned, et see koolitus on sulle sinu lapse huvides vajalik, siis vaata siia: www.dialooglastenimel.ee