Tartus on on üks teistmoodi lastehoid, kus kõikide rühmakaaslaste pered tunnevad kõiki ja suhtlevad omavahel ka lastehoiuvälisel ajal – jagatakse näiteks laste trennide, eelkoolide ja lastehoiu vahelisi sõidutamisi, laste väikeseks jäänud riideid jm tarbeid, samuti on lapsed üksteise kodudes sagedased ja oodatud külalised. Kaks korda aastas veedavad pered mitu päeva ühises laagris – selline peredevaheline läbikäimine on laste arengule suureks lisaväärtuseks. Nende perede lapsed käivad kõik õuelastehoius.

Mis on õuelastehoid? Kas tõesti ollakse kogu aega õues? Ka siis, kui pussnuge sajab? Tavalasteaedadesse viiakse alailma haigeid lapsi, kas ka õuelastehoidu? Kuidas õuehoius käimine laste arengut mõjutab? Need on küsimused, mida esitatakse kõige rohkm neile, kes on oma lastele õuehoiu valinud.