Foto: Shutterstock
Toome välja kümme lauset, mis avaldavad lapse arengule olulist mõju.

Uuringud näitavad, et kõige olulisem oskus ja lausa vajadus elus on suhtlemine. See on olulisem kui armastus kunsti, raamatute, trenni või millegi muu vastu. Samuti on väga tähtis, kuidas ja millal vanemad oma lapsega suhtlevad. Tulemuslik vestlus tugevdab lapse ja tema vanemate vahelisi suhteid paremini kui ükski teine asi.

Siin on kümme lauset, mida peaks kindlasti iga vanem oma lapsele ütlema.

1. Sa meeldid mulle

See on küll erinev fraasist "ma armastan sind", sest "sa meeldid mulle" tähendab hoopis, et laps meeldib vanemale isiksusena ja sellena, kes ta on. Loomulikult on hea kasutada mõlemaid fraase, kuid need on tähenduselt erinev.

2. Sa oled kiire õppija

Õppimisprotsess on loomulik ja lapsed on selles imelised. Mida noorem laps on, seda kiiremini omandab ta iga päev uusi oskusi ja on sellest vaimustatud. Kui seda aga rõhutada, innustab see neid veel rohkem õppima ja arenema. Pole õige lapsele tema saavutuse kohta öelda, et see on iseenesestmõistetav ja igaüks saaks sellega hakkama.

3. Aitäh!

Tänuavaldused on loomulikud ja kui lapsevanem tänab oma last, siis on see loomulik ka lapse jaoks. Teisisõnu on laps samuti viisakas ja ütleb ka teistele "aitäh".

4. Kuidas oleks, kui me lepiksime kokku selles ja teises asjas

Erinevate piiride seadmine on hea, sest nii teab iga üks oma rolli. Samuti aitab see perel ühiselt koos töötada ja ära hoida mõttetuid vaidlusi.

5. Räägi veel

See paneb lapse rohkem suhtlema, mis omakorda aitab lapsel rohkem mõelda. Samuti on lapsevanem kursis, millest laps mõtleb ja nii saab lapsega koos maailma asju arutada. Lisaks tugevdab see nii lapse kui ka vanema vahelist usaldust, sest aja jooksul tekib lapses arusaam, et ta saab vanemaga kõigest rääkida ja alati tema poole pöörduda.

6. Loeme koos

Lapsele lugemine on väga kasulik. See aitab arendada mitmeid eluks vajalikke oskuseid. Samuti rikastab see lapse mõttemaailma, arendab tema sõnavara, suhtlemisoskust ja empaatiavõimet. Lugedes kogeb laps erinevaid olukordi ilma, et satuks nendesse päris elus. Samuti näeb ta erinevate tegelaste vaatenurka olukorrale ja nii tekib ka temal endal pilt, mis on õige või vale. Lisaks saab hiljem lapsega koos arutleda raamatus juhtunu üle, mis arendab omakorda suhtlemisoskusi.

7. Me kõik teeme vigu

Erinevaid asju juhtub ja meist keegi pole ideaalne. On väga tähtis, et lapses tekiks arusaam, et ebaõnnestumised ei tähenda, et ta on läbikukkuja ja vigadest tuleb hoopis õppida, et järgmine kord neid mitte teha. Kindlasti ei tohiks aga lapsel lasta täita oma täitumata unistusi, sest tema soovid, tahtmised ja suundumus võib hoopis teine olla.

8. Palun vabandust

Laps on täiskasvanuga võrdne inimene ja ka tema ees peab vabandama, kui on eelnevalt halvasti käitutud. Parem on aga hoiduda lapse peale karjumisest, et ei peakski hiljem vabandama.

9. Mis sa arvad?

Lastelt arvamuse küsimine on hea ja igati positiivne. Esiteks aitab see neil tunda, et ka nende arvamus ja mõtted loevad. Samuti arendab see nendes mõtlemis- ja otsustusvõimet.

10. Jah

Loomulikult tekib aeg-ajalt olukord, kus tuleb "ei" öelda. Kui aga öelda rohkem "jah", siis on kõik tasakaalus ja tekib vähem vaidlusi. Lisaks julgustab see last.

Allikas: parenting.com