Foto: Shutterstock
Lastepsühholoogid on leidnud, et tsirkuseloomade etteastete nägemine loob lastele loomadest vale kujutluspildi ning nad võivad selle tulemusena hakata pidama domineerimist ja loomade vägivaldset kohtlemist loomulikuks.

Tallinna Loomaaia direktor ja zooloog Tiit Maran on oma kommentaaris ERRi uudisloo juures kirjutanud: “Seelikus või pükstes trikitav karu või pärdik tsirkuses taandab need elusolendid odavateks leludeks ning vähendab respekti teiste eluvormide vastu. Austus elu vastu tema kõikides vormides on üks osa inimeseks olemisest. Tsirkuste puhul on see seda olulisem, et tsirkuses on külastajate hulgas palju lapsi ning nende maailmamõistmine on alles kujunemise järgus.”

Raamatu “Kasvatades lapsi, kes armastavad loomi” autor ja arengupsühholoog Sujatha Ramakrishna on seisukohal, et tsirkus kujundab lastele loomadest valearusaamad.

Lapse arengule spetsialiseerunud psühhiaatrina on Ramakrishna jälginud otsest seost selle vahel, kuidas lapsed kohtlevad loomi ja kuidas nad hakkavad suuremaks kasvades kohtlema teisi inimesi. Need lapsed, kes väärkohtlevad loomi, on palju suurema tõenäosusega agressiivsed ka teiste inimeste suhtes. Teismeikka jõudes kogevad nad tihtipeale käitumisraskusi nii koolis kui ka kodus. Täiskasvanuna on neil jätkuvalt vägivaldseid kalduvusi ning nad võivad olla seotud kriminaalsete tegevustega.

Viies oma lapsi loomatsirkusesse, saadavad vanemad neile kaudse signaali, et loomad on asjad, mida võib kasutada ja kelle valu ning kannatusi tohib ignoreerida. Lapsed, kes neid etendusi näevad, õpivad, et pelgalt meelelahutuse nimel on vastuvõetav sundida teist eluolendit tegema asju, mis pole temale loomuomased, on häirivad ja isegi valusad.

Lapsed, keda on kasvatatud kohtlema loomi austuse ning väärikusega, õpivad aga samamoodi kohtlema ka teisi inimesi, arvestades enda vajaduste kõrval teiste omadega. Uuringute kohaselt on arenenud empaatia- ning koostöövõime emotsionaalse intelligentsuse baasaluseks, mis omakorda on väga oluline edukateks suheteks koolis, tööl ja eraelus.

Kui õpetada lapsi hindama loomi neile vääriliselt, aitab see lastes areneda empaatial ja austusel kõigi elusolendite vastu, kirjutab Ramakrishna. Ainult nii saame kasvatada oma kogukonnas sotsiaalselt vastutusrikkaid ja edukaid kodanikke.