Tüdrukute jaoks on tähtis sõbrannaga lähedane olla. Foto: Shutterstock
Sõprussuhe erineb poiste ja tüdrukute puhul lapseeast kuni varase teismeeani üsna selgelt. Kuigi kooli minnes kohtuvad lapsed mõlemast soost eakaaslastega, otsivad nad esimestel aastatel enamasti samast soost ja samas vanuses sõpru.
Nii tüdrukud kui ka poisid eelistavad kaaslasi, kellel on head sotsiaalsed oskused. Vanem saab oma lapse arengut päris palju toetada, õpetades talle, kuidas teiste poole pöörduda, kuidas sõpra hoida ja kuidas tüli lahendada. Vanema eeskuju pereliikmete ja enda sõpradega suheldes on siin samuti määrava tähtsusega.

Tüdrukud suhtlevad näost näkku
Tüdrukud lävivad eelkõige paariti või väikeses rühmas. Neile on oluline olla sõbrannaga lähedane ning jagada temaga oma tundeid ja saladusi. Tüdrukud hoolitsevad poistest rohkem suhte püsimise eest, hoides sõbrannadega ühendust ja kutsudes neid välja. Nad ootavad ja jagavad omavahel rohkem sõnalist toetust. Sõbrannade seltskonda eelistavad tüdrukud kindlasti algklassides ja veel ka põhikoolis.

Poisid suhtlevad külg külje kõrval
Poistele on oluline sõprus suuremas seltskonnas samu tegevusi tehes. Eriti hea on see, kui ühise tegevusega kaasneb väike võistlusmoment. Seepärast suhtlevadki poisid esimeses kooliastmes sageli omavahel mürades ja jõudu katsudes.
Poisid ei pea sõpradega jagama oma sügavaid sisemisi mõtteid, tundeid ja üleelamisi, nad soovivad hoopis koos tegutsedes end hästi tunda. Nende suhetes on olulised ühised huvid ja nad ei tunne vajadust olla pidevalt sõpradega ühenduses.

Näidake eeskuju
Selleks et laps oskaks olla hea sõber, peaksite lapsevanemana ise olema lapsega usalduslikus kontaktis, tundma tema tegemiste vastu siirast huvi ja veetma lapsega koos piisavalt aega. Olles oma lapsele ise üks tõeliselt hea sõber, õpetate talle sõpruse tähendust.
Tundke huvi, kellega laps koolis sõbrustab, mis on tema sõprade nimed, millega nad tegelevad ja mida teevad lapsed koos olles. Jutuajamiste käigus püüdke lapselt uurida, kas klassis on üksikuid, ilma sõpradeta lapsi. Samuti on tähtis arutada, kuidas laps saaks tõrjutud klassikaaslase olukorda paremaks muuta.
Rääkige teistest lastest ja peredest heatahtlikult ning sõbralikult, rõhutades seda, et inimesed võivad olla väga erinevad ja et eri inimestega suhtlemine annab huvitavaid kogemusi.

Kuidas ennast sõprade seas kehtestada?

Laste sõprus tekitab vahel keerulisi olukordi. Sõprade mõjul kujuneb lapses arusaam mitmest olulisest teemast. Näiteks kui lapse sõbrad ei pea hästi õppimist oluliseks ja tegelevad selle asemel millegi muuga, siis võib see suuresti mõjutada ka Teie lapse õppimissoovi. Sel juhul on väga oluline rääkida sellest, millist kasu annab hästi õppimine ja milline tagajärg on sõprade järgi käitumisel.

Lapsele võib väga raske olla see, kui ta tahab arvestada sõprade arvamusega ja samas jääda kindlaks enda väärtustele. Seepärast õpetage lapsele, kuidas ta saab ennast sõbralikult ja kõikumatult kehtestada.

Kuidas lahendada keerulist olukorda?
Inimeste sõprussuhted muutuvad ajas. Kui varasem hea kaaslane leiab uue sõbra, siis saavad kergemini haiget need lapsed, kes tahaksid olla püsivamas suhtes. Laps, kes otsib uudsust ja vaheldust, ei tunne end senise suhte muutumisel ilmselt nii palju puudutatuna.
Nii koolis kui ka kodus peaksid täiskasvanud arutama lastega seda, kui olulised on head inimsuhted ning kuidas need mõjutavad meeleolu ja õppimisvõimet. Suhe, kus keegi tunneb end tõrjutuna, vajab kindlasti täiskasvanutepoolset suunamist. Kui tekib ka kiusamine, siis peab kas õpetaja või mõni teine kooli töötaja kõigi asjaosalistega rahulikult ja avatult rääkima.
Arutada oleks vaja seda, milline oli see sõprus varem, kuidas see on muutunud, kuidas osalised end praegu tunnevad ja millist muutust nad tahavad. Lapsed peaksid ise lahendusi pakkuma ja nende elluviimise eest vastutama.

Kuulake last
Vanemana võite kiire lahenduse pakkumise asemel ka kodus lapsega rääkida sellest, kuidas keegi end keerulises suhtes tunneb ning mida ta enesetunde ja olukorra parandamiseks vajab.
Kui laps on kambast välja arvatud, siis on vanema peamine ülesanne oma last toetavalt ja rahuliku meelega kuulata. Vahel polegi palju rohkem vaja, et lapse enesetunne paraneks.
Vanemana pidage alati meeles, et kuulamisele ja olukorra analüüsile on vaja võtta kindlasti rohkem aega kui lahenduse pakkumisele. Vanemal pole mõtet lahendust pakkuda, kui laps seda ei taha. Sel juhul tuleb lihtsalt usaldada oma last ja tema võimet olukorda ise parandada.