Kannikese lasteaed Foto: Andres Putting
Lapsevanemad, kes kuulsid, et täna läks Kristiine linnaosas asuvast lasteaiast mõneks tunniks kaduma 4-aastane laps, on mures. Kuidas tagada see, et kui vanem on hommikul lapse lasteaeda viinud, siis võib ta lahkuda muretsemata, kas lapsega seal midagi juhtub või kas ta lapse ikka õhtul kätte saab.

Sellel ajal, kui laps on lasteaias, on laps ka lasteaia vastutusel, kuid kogu vastutusekoormat ei saagi sellise olukorra ärahoidmisel üheselt panna ainult lasteaiale. Vanemad peavad ka ise tagama, et nende endi hooletusest lasteaia värav lahti ei jääks või et lapsele ei tuleks keset päeva järele mõni teine pereliige, kes personalile teatamata lapse koju viib. Samuti tuleb lapsega rääkida sellest, millised on lasteaias käimise reeglid. Miks ei tohi mingil juhul üksinda väravast välja minna. Aktiivsete ja uudishimulike laste puhul tuleb seda ka tihedamini meelde tuletada. Seda peaksid tegema nii lapsevanemad, kui lasteaia töötajad.

Laseaia õuealal mängimise reeglid pole sugugi ainult formaalsus, mis kusagil kausta vahel dokumendina tolmub. Kui need rühma seinale panna ja vanemad ning kasvatajad neid aegajalt nii endile, kui lastele meelde tuletavad, siis on oht, et lastega midagi juhtub, minimaalne.

Lasteaed Mari õuela reeglid

Lapsed
*Hoian loodust.
*Olen sõbralik.
*Tean, kuidas õuealal mänguatraktsioone kasutan.
*Batuudil hüppan üksinda.
*Õues ei mängi mängupüssidega.
*Jalgrattaga sõites kannan kiivrit, olen ettevaatlik.
*Puude otsa ja spordiplatsil olevale redelile talvel ei roni.
*Lähen maja taha koos täiskasvanuga.
*Lasteaia õuealalt väljun koos saatjaga.
*Lasteaia majja sisenedes ja väljudes sulgen ukse.
*Lasteaia majja sisenedes pühin jalad porimatil.

Lapsevanem
*On tutvunud lasteaia õueala reeglitega.
*Õuealale  sisenemisel ja väljumisel sulgeb värava.
*Sulgeb lasteaia maja ukse.
*Pühib porimatil jalad.
*Õueala territooriumile pole lubatud lemmikloomad.
*Autot ei pargi värava ette.
*Jalgratta paneb jalgratta hoidlasse.
*Teab, et laps sõidab töökorras jalgrattaga ja kannab kiivrit
*Teab, et laps kannab suvel õues olles õhukest peakatet.
*Teab, et talvel on lasteaia kelgumäel lubatud ainult plastmasskelgud.
*Teab, et laps läheb maja taha ainult koos täiskasvanuga.
*Teatab rühmaõpetajale, kui lapse koju viib.
*Kui laps viibib koos lapsevanemaga lasteaia õuealal, vastutab  oma lapse eest

Lapsevanem
*On teadlik õuealal olevate atraktsioonide ohutust kasutamisest.

Õpetajad, õpetajaabid, muu personal
*Lapsed ilma täiskasvanud saatjata maja taga ei viibi.
*Paiknevad õues oleku ajal nii, et territoorium on valve all ning laste tegevus jälgitav.
*Õuealal kutsub vajadusel  korrale mistahes rühma last.
*Jälgib, et batuudil hüppab üks lasteaia laps, tagab ohutuse.
*Abistab last, suunab ja vajadusel mängib koos lapsega.
*Suvisel ajal tagab lastele õues joogivõimaluse.
*Kevadel ja sügisel liikumistegevuste ajal on spordiplatsil ainult selle rühma lapsed.
*Oma rühma jalgrattaga sõidupäeva lepib kokku teiste rühmadega.
*Katab alati enne tuppa tulekut liivakasti võrguga.
*Vastutab ja kontrollib, et mängumaja uks on lukus (viimasena tuppa minev õpetaja)
*Vastutab, et kõik mänguvahendid on enne tuppa minekut õuealalt  ära pandud.
*Õuealal olevaid mängutarvikuid hoiab heaperemehelikult.
*Õuealale sisenemisel ja väljumisel sulgeb värava.
*Prügi (ka lehed, kivid, oksad ) paneb vastavasse prügikasti või prügikonteinerisse.
*Lasteaia majja sisenedes ja väljudes sulgeb ukse.

Tehnik
*Kevadeti vahetab liiva liivakastides.
*Kuival perioodil kastab hommikuti liivakaste.
*Maist-septembrini korrastab vastavalt vajadusele liivapatju ronimisatraktsioonide all.
*Kevadel ja sügisel (aprill-september) korrastab kaugushüppekasti vastavalt
vajadusele.

Majandusjuhataja
*Vastutab õuealal olevate atraktsioonide ohutuse eest.

Majahoidja
*Vastutab õueala korrasoleku eest (tööülesanded kirjas tööjuhendis).

Loe ka seda: Mida teha, et laps kooliteel kaotsi ei läheks

Allikas: www.marilasteaed.edu.ee