Foto: Shutterstock
On loomulik, et poeg tahab olla ema lähedal, kaitsta teda ja olla tema poolt armastatud. Poegade jaoks on ema kõige kaunim ja imelisem naine maailmas. Emade eksimused ja vead on miski, mida pojad lihtsalt ei näe. Seega peab ema ise olema see, kes enda võimalikke eksimusi ja nende võimalikku mõju oma pojale märkab ja ennetada oskab.

Isad on need, kes toovad poegades esile riskijulgust, mänglisust ja rohkem füüsilisi tegevusi. Emade roll on veidi teistsugune, kuid siiski erakordselt tähtis poja arengus ja maailmapildi kujunemsiel. Poistele on väga vaja, et nad tunneksid tingimusteta armastust ja aktsepteerimist. teadmist, et neid armastatakse sellena, kes nad on, et armastuse teenimiseks ei pea kunagi trikitama ega manipuleerima. Kõige suurem kahju, mis lapsele osaks võib saada, on see, kui tema vanem, keda ta lapsena alati kõige rohkem maailmas armastab, tema usalduse reedab. See viib lapse uskumuseni, et maailm on üks vaenulik paik, kus pole usalduse ja headusega midagi peale hakata.

Niisiis, mida pojad oma emadelt kõige rohkem vajavad?

1. Armastust
Ütle oma pojale, kui väga sa teda armastad ja ütle seda tihti, sest ei mehed ega poisid ole enamasti nii head ridade vahelt lugejad. Kui ta peab armastust pereliikmete ja lähedaste vahel loomulikuks, ei hakka ta kunagi selle saamise ega pakkumise nimel manipuleerima ega lase seda ka endaga teha.

2. Õpetust
Sinu pojale on vaja õpetust ja eeskuju selle kohta, kuidas olla hea, kuidas teha head ja kuidas teistes head leida. Sinu poeg ei õpi sinu loengutest vaid tegudest. Ehk, ära laste kunagi enda kui naisega halvasti käituda, ära halvusta ise kunagi teisi naisi ega ka mehi. Näita oma pojale, et kõik inimised väärivad lugupidavat suhtumist.

3. Ruumi kasvamiseks
Ümbritse teda armastuse ruumiga, kuid ära piira teda. Tal on vaja ka usalduse ruumi, et ta saaks teha asju omamoodi.

4. Armastavat suunamist
Anna talle võimalus ka katsetamiseks ja eksimiseks. Hinda ka pingutust, mitte ainult saavutust. Hinda ka seda, et ta üldse julges riski võtta. Ja kui ta on eksinud, siis näita talle, kuidas sellest maksimum võtta, sest vigadest õpitu on tihti suurema väärtusega, kui juhuslikust õnnestumisest õpitu. Õpeta teda oma vigu tunnistama, mitte maha salgama ja õpeta teda neid parandama.

5. Piiride seadmist
Piiride seadmine on tähtis. Kui sina ei suuda talle alguses piire seada, siis hakkab ta neid ise katsetama ja sinuga selles osas ka manipuleerima. Jah, lapsele seatud piirid peavadki aja jooksul laienema, kuid seda koostöös lapsevanemaga. Piirid peavad olema arusaadavad ja mõistlikud mõlema osapoole meelest ja need tuleks ka läbi rääkida, mitte neid üksnes ühepoolselt kehtestada. Kõigepealt näitad sina, kuidas ja kuhu piire seada, hiljem õpib ta ise endale piire seadma ja see aitab teda tulevases tööelus väga palju.

6. Füüsilist kontakti
Kallista ja musita oma last. Vaata talle silma, naerata talle ja mängi temaga. Näita talle, et ta võib hoida tuge vajades sinu käest, kui ta on lähedal, et sa toetad teda silmsidet pidades, kui ta on eemal ja et sa oled vaid toetava telefonikõne kaugusel, kui ta on kilomeetrite taga.

See, kas poegadest kasvavad mehised mehed, sõltub väga palju sellest, kuidas emad oma poegadesse suhtuvad. Armastus, toetus, usaldus, piirid ja eesmärkide seadmise ja nende täitmise õpetamine ning mis peamine — austav suhtumise kõigesse ja kõigisse — see on pagas, mille head emad oma poegadele kaasa võiksid anda.