Foto: Scanpix/PantherMedia
Loovus on inimese sisemine võime näha asju uudsest vaatenurgast, leida olukordadele, küsimustele ja probleemidele omanäolisi vastuseid ning lahendusi. Just seda sa ju oma maailma avastavalt lapselt ju ootadki, et ta oskaks kõiges ilusat leida. Kuidas teda siis loovuse väljendamisel julgustada?

Kõik lapsed on sünnipäraselt loovad ja nad kõik usuvad oma võimetesse. Seepärast on oluline teada, kuidas oma lapse loomisvõimet arendada

  • Paku lapsele loovuse avastamiseks mitmesuguseid võimalusi: näiteks muusika, maalimine, meisterdamine, liikumine ja ehitamine.

  • Austa lapse ideid ja julgusta teda olema omanäoline.

  • Erguta last, et ta leiaks igale küsimusele või probleemile mitu vastust või lahendust.

  • Kuula, usalda ja tunnusta last.

Tähtis on üheskoos tunda rõõmu tegevusest, mitte üksnes tulemusest. Loomulikult võib tunnustada ka tubli tulemuse eest, aga loovuse arendamise seisukohast on esmatähtis märgata tegutsemisrõõmu, loovat mõtlemist ja julget eneseväljendust.

Kõige paremini saad lapse loomisvõimet arendada temaga koos tegutsedes, olgu selleks ettevõtmiseks siis patjadest kosmoselaeva ehitamine, fantaasialooma väljamõtlemine, makaronidest kaelakee meisterdamine või hoopis kangale joonistamine.

Loovus annab lapsele võimaluse ennast paremini väljendada, loominguliselt mõelda ja kujutlusvõimet kasutada. Lapse loovusele tähelepanu pöörates suurendame tema avatust uutele ideedele ja kogemustele ning tagame positiivse enesehinnangu kujunemise.

Loovust arendav koostegutsemine saab toimuda nii kodus, lasteaias kui ka koolis.

Audentese lastekooli kardinad

Audentese lastekoolis joonistasid 265 last oma loovad mõtted tekstiilimarkeriga kangale. Paljudele neist oli see esmakordne ja põnev kogemus. Ühistöö tulemusena valmisid Audentese 20. sünnipäevaks kardinad, mis nüüd kaunistavad lastekooli klasse.