Pexels
Kuna piiranguid hakatakse leevendama ja vanemad lähevad taas tööle, tuleb peatselt tagada suurema hulga lasteaialaste vastuvõtmine rühmadesse. Viiruste leviku vähendamiseks on last aeda viies soovitav koju jätta isiklikud mänguasjad, lapsed võiks üle anda õues ja nii vanematel kui lasteaiaõpetajatel võiks olla lapse üleandmise hetkel maskid.

Sellised on haridustöötajate soovitused neile, kel tuleb nüüd taas lapsed aeda viia. Rühmad küll tasapisi avatakse, kuid reeglitest tuleb ka edaspidi kinni pidada. Kui muidu võib last lasteaias üle andes lasteaiaõpetaja ja lapsevanema vahel tekkida vaidlus, kui suur või väike mõni nohu või köha ikka on, siis hetkeolukorras tuletavad haridustöötajad vanematele meelde, et lasteaeda võib tuua ainult täiesti terve lapse. Ka rühmad võiks haridustöötajate sõnul siiski olla pigem väiksemate laste arvuga. "Piiranguid leevendatakse ja on ilmselge, et lõpmatuseni lapsi kodus hoida ei saa, kuid ka nüüd võiks need, kel võimalik, lapse siiski pigem koju jätta, sest mida vähem on rühmades kontakte, seda vähem on ka nakatumisvõimalusi," kommenteeris lasteaedade järk-järgulist eesolevat taasavamist Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri, kes tõi Perele ja Kodule kommentaari andes olulise teemana välja ka selle, et lasteaiatöötajatel on õigus lasteaia pidajalt nõuda vajalikke isikukaitsevahendeid.

Avaldame Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise täies mahus.

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIDU PÖÖRDUMINE AVALIKKUSE POOLE SEOSES LASTEAEDADE TÖÖGA

27. aprill 2020

Eesti Haridustöötajate Liit: Seoses piirangute vähendamisega tuleb tagada lasteaiatöötajate tervislikud ja ohutud töötingimused

Eriolukorra valitsuskomisjon kiitis heaks kriisist väljumise strateegia kava. COVID-19 teadusnõukoja hinnangul on nakatunute arv vähenenud ja kehtestatud piirangud võib hakata ettevaatlikult leevendama. Sellega seoses tekib lastevanematel aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pöörab kogu avalikkuse tähelepanu hoidmaks lasteaiatöötajate tervist.

 • Eriolukorda arvestades kutsume nii riiki kui kohalikku omavalitsust toetama tööandjaid tagamaks lasteaiatöötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid.
 • Tööandjatele on ohutu töökeskkonna- ja korralduse tagamiseks abiks töötervishoiu ja tööohutuse seadus, kus on sätestatud töötajate ning ametnike tööle esitatavad töötervishoiu ning tööohutuse nõuded. Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda. (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561?leiaKehtiv). Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda.
 • Lastevanematel palume mõistvat suhtumist ja tuua lasteaedadesse ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia.
 • Kutsume üles avama rohkem rühmi, aga vähema laste hulgaga. Samuti korraldada laste üleandmine õues. Kõik see vähendab lastevanemate liikumist lasteaia ruumides, suuremate seltskondade tekkimist ja omavahelist kokkupuudet.
 • Paljude ekspertide soovitusel ja ka Tartu Ülikooli kliinikumi laste infektsioonhaiguste osakonna juhataja Eda Tamme soovitusel tuleks lasteaiatöötajatel maski kanda eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on soovitav lasteaeda tulles seda teha. Siinkohal tuleb tööandjal silmas pidada, et kui lasteaiatöötaja soovib maski kanda terve tööpäeva jooksul, siis peab tööandja poolt vajalik hulk isikukaitsevahendeid tagatud olema.
 • Väga rangelt tuleb kinni pidada üldistest hügieenireeglitest ja pöörata erilist tähelepanu kätepesule. Kutsume lastevanemaid varustama lapsi nende isiklike joogitopside või tassidega (ühekordsed või korduvkasutatavad). Viiruste leviku vähendamiseks on soovitav koju jätta ka isiklikud mänguasjad.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
 • Kui lasteaiaõpetaja haigestub, siis püüda tööandjal korraldada, praeguseid erivõimalusi kasutades, hüvitis 100% haigusraha esimesest päevast.
 • Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud ettekirjutusi. https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
 • Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd. Siinkohal soovitame kõikidel lastevanematel, kui võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda viia.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

 • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
 • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
 • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
 • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
 • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!