Foto: Pexels
Lapse jaoks on see kõik lihtsalt mäng, kuid tea, et tavaline mängimine looduses on talle ka hindamatu võimalus arenguks. Looduses olemine aitab lapsel luua harmoonilise suhte ümbritseva maailmaga. Tajuda seda, mis on sinu ümber — see on oskus, mida vajab laps terve elu.

Mõned ideed, mida võib lapsele looduses mõnikord pakkuda või temaga koos teha:

 • Joonistage pilt maastikust enda ees
 • Imetlege pilvesid ja rääkige nendest
 • Ajage üksteise varje taga
 • Vaadake kuud tema erinevates faasides
 • Imetlege tähti ja nimetage tähtkujusid
 • Otsige metsas metsloomade jälgi
 • Pöörake puupakke ringi ja imetlege sitikaid-satikaid
 • Joonistage ühte puud erinevatel aastaaegadel
 • Vaadelge erinevaid õisi kevadel
 • Minge linde vaatlema ja kuulama
 • Jälgige konna elutsüklit kohalikus tiigis
 • Pange kokku loodusaarete kompositsioon
 • Eksperimenteerige veega tema kolmes olekus

Miks koos lapsega seda kõike teha? Sest see pole üksnes tore meelelahutus vaid tuleb viiel erineval moel kasuks ka lapse arengule.

Looduses saab liikuda

Allakuueaastane püsib vaevu paigal. Tal on tohutu energia, mis sunnib teda väsimatult tegutsema. Looduses mängimine aitab seda energiat terve arengu poole suunata. Laps kasvatab kontrolli oma liigutuste üle puude otsas ronides, kive tassides, künkaid vallutades, meres supeldes.

Näpu- ja käelihased saavad tugevamaks liiva, mulla ja veemängude aga ka loodusandide korjamise ning onnide ehitamise käigus. Liikumise arenguga käsikäes käib mõistuse areng.
Väikelaps omandab informatsiooni oma viie meele kaudu, mis on esimestel eluaastatel eriti ärksad. Loodus pakub igaühele neist vajalikku tegevust ja infot.

Nii palju on vaadata

Nägemismeele abil õpib väikelaps loodust jälgides muuhulgas eristama värve ja nende erinevaid toone, nägema kõikjal enda ümber geomeetrilisi kujundeid, tundma loomi, linde ja taimi ning imetlema taevakehasid. Ta avastab valguse-pimeduse omavahelist suhet, varjude tekkimist-kadumist ja veepeegelduse efekti. Ta kogeb vett kolmes erinevas vormis. Ta imestab, kuidas loodus tema silme all transformeerub: seemnest sirgub taim, mis kannab vilju; munast kasvab ussike, kes koob kookoni, kust ilmub välja liblikas.

Looduse helid on hoopis teistsugused

Kuulates looduse hääli, registreerib laps oma mällu kõik erinevad helid, mis tema kõrvu kostuvad. Ühel päeval võivad needsamad helid anda talle inspiratsiooni oma muusika loomisel või oma lauluhääle proovile panemisel. Kui palju loodushääli on Sinu laps kuulanud: mürin, lehe sahin, tuule vilin, käo kukkumine, kana kaagutamine, rähna toksimine, tule praksumine, vee sulin ja veel?

Kompimismeele abil tajub laps erinevaid pindasid. Pinnad võivad olla karedad, krobelised, siledad, märjad, kuivad, külmad soojad või veel midagi muud. Nendest saab aimu paljajalu õues ringi mütates või ka lihtsalt erinevaid asju kätega silitades. Milline on puukoore pind? Kuidas tundub liiv meie sõrmede vahel? Aga puuleht? Või linnusulg?

Kõike tahaks maitsta

Paljud asjad käivad ka lapse suust läbi, sest maitsmismeel vajab samuti stimuleerimist. Täiskasvanute eeskuju järgides ja teinekord katse-eksituse meetodit kasutades õpib laps eristama söödavat mittesöödavast. Seejärel on palju avastada kõige söödava hulgas. Kui erinevalt kõik köögi- ja puuviljad ja liha maitsevad! Laps klassifitseerib toidu nelja suuremasse kategooriasse: magus, soolane, hapu ja kibe.

Mis lõhnad need on?

Lisaks tundlikule maitsemeelele on väikelapsel ka tundlik lõhnameel. Ta õpib asju tundma nende lõhna järgi. Need võivad olla lilled, maitsetaimed, muru, meri, suits, vihm, lehm, köögi- ja puuvili.
Lase lapsel loodust avastada

Täiskasvanul on oma roll täita, et tagada lapsele võimalikult rikkalik kogemus looduses. Kõige tähtsam on see, et lapsel oleks aega looduses veeta, seal iseseisvalt mängida ja avastada. Sellele oleks boonuseks retked ja seiklused erinevatesse ökosüsteemidesse, näiteks rappa segametsa, mere äärde, jõe äärde, mägedesse jne.

Lapse kogemusi looduses võivad toetada praktilised abivahendid nagu binokkel, suurendusklaas, paber, pliiatsid, käärid ja aarete kotike. Kui need on lapsele kättesaadavas kohas, saab ta neid vastavalt oma vajadusele kasutada.

Looduskeskkond toetab väikelapse füüsilist, intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil. Anna lapsele aega looduses olla ja varuge koju raamatuid, mis õues kogetut kordavad ning te olete oma lapse arengusse tänuväärse panuse andnud!