Foto: Shutterstock
Kõik, kellel on lapsed, või kes soovivad tulevikus lapsevanemaks saada, unistavad sellest, et nende lapsed oleksid nutikad, tublid ja targad, et nad saaksid elus hästi hakkama ja saavutaksid suuri asju. Mõnedel lastel just nii lähebki ja selgub, et nende laste vanematel on selles suur roll. On seitse asja, mida edukate laste vanemad ühtemoodi teevad.

Sinu lapsest saab tõenäoliselt edukas täiskasvanu, kui tema elus on vanemate poolt tagatud need seitse asja, mis jagunevad lapse innustamiseks ja lapse toetamiseks.

Kõrged ootused

Lapsed, kelle vanemad on neile seadnud kõrged ootused, saavutavadki paremaid tulemusi. Esiteks sellepärast, et iga laps soovib oma vanematele meele järele olla ja teiseks ka sellepärast, et vanemad, kes näiteks eeldavad, et nende lapsed lähevad ülikooli, jälgivad ka pidevalt oma laste hakkamasaamist ja innustavad ning toetavad neid vajalikul hetkel. Kui lapsel tekib minnalaskmishetk, on kõrgete ootustega vanem alati toetavalt tema kõrval, et laps sellest hetkest üle saaks. Lapsed näevad ja õpivad tavaliselt ka oma vanemate pealt, et rasketest hetkedest tuleb oma sisemise tahtejõu ja vajaliku toe abil üle saada. Vanematepoolne toetus ja kõrged ootused selles suhtes, et laps kasutab oma loomulikke eeldusi ja tahtejõudu edu saavutamiseks, viib enamasti eduni ka siis, kui vanemad ei ole rahaliselt just kõige paremal järjel.

Kõrgem sotsiaalne staatus

Siiski, materiaalne kindlustatus ja positsioon ühiskonnas on lapse tulevase edukuse koha pealt küllalt määravad. Kõrgema sissetulekuga vanemad saavad oma lastele lubada suuremal hulgal harivaid hobisid, trenne, vajadusel ka eraõpetajat ja silmaringi avavat reisimist. Nendel lastel on lähtuvalt oma vanemate suhtlusringkonnast ka suuremate majanduslike võimalustega sõbrad ja nende vanemate vajalikud tutvused tulevaste ametikohtade saamise eeldusena. Nüüd aga tuleb taas mängu vanemate ootuste aspekt. Kõrgema sotsiaalse staatuse ja sissetulekuga vanemate lapsed ei pruugi iseseisvalt edukaks saada, kui vanemate kõrged ootused neid õigel rajal ei hoia. Rikaste loodrite väljakujunemise võimalus on selliste perede puhul samuti olemas. Eriti juhul, kui vanemate mõtteviis on selline, et meie oleme nii palju pingutanud ja nii paljust loobunud, olgu sinul parem elu ilma töö ja vaevata. Vanemate kõrgem sotsiaalne staatus tagab lapsele edu siis, kui see saab lapsele hüppelauaks, mis paneb tema iseseisvale elule alguse.

Kõrgem haridustase

Vanemate haridustaseme ja laste tulevase edukuse vahel on otsene seos. Edukuse all ei mõelda siinkohal vaid majanduslikku edukust vaid edukust ka eneseteostuse valdkonnas. Ülikoolis käinud vanemad lepivad harva sellega, et nende lapsed põhikooli ajal koolitee katki jätavad. Küll on aga uuringutega välja toodud, et väga noorelt lapsevanemaks saanud ja kooli pooleli jätnud lapsevanemate järeltulijad käivad suure tõenäosusega sama teed.

Empaatia

Vanematepoolne empaatiline hoolitsus, mitte ainult see, et lapsed oleksid toidetud ja kaetud, on ülioluline. Uuringute kohaselt on need lapsed, kelle vanemad on neile beebieas rohkem lähedust ja hoolitsust pakkunud, hilisemas elus tunduvalt edukamad ja nad oskavad luua paremaid sõprus-, partnerlus- ja armusuhteid.

Miks kaisus magamine lapse arengule hea on, sellest loe SIIT

Kodune õhkkond on igapäevaselt positiivne

Positiivsus on tähtis. Kui kodus on pinged, stress, tülid, meeleheide, halvad sõnad ja üksteise süüdistamine, siis see mõjutab lapsi oluliselt. Vanemad, kes on töömuresid koju ei too, kes oma kaasa kallal ei nääguta ja kodus valistsust ei siuna, vaid veedavad koos aega üksteise eest hoolitsedes ja head meeleolu luues, mõjutavad sellise käitumisega otseselt oma lapse tulevikku. Kodune kliima, kui see on ebameeldiv, hakkab lapsele külge nagu viirushaigus. Kõige parem on seda seletada nii — kui sinu lähedasel on hea tuju ja ta on rõõmsas meeleolus ajal, mil ta on sinuga koos, tunned sinagi end hästi, kui ta on aga pilves ja vihase moega, ei ole ka sinul hea. Laps ei saa olla õnnelik kodus, kus pidevalt välku lööb või kus tusapilved lae all sõuavad.

Vanemad julgustavad last väljakutseid vastu võtma

Kui vanematel endil mõni projekt ei õnnestu, siis ei hakka nad kedagi ebaedus süüdistama vaid võtavad seda kui õppetundi, teevad omad järeldused ja on järgmise projekti läbiviimise puhul kogemuse võrra rikkamad. Samamoodi käituvad nad ka oma lastega. Nad ei eelda alati õnnestumist, kuid eeldavad alati arengut toetavaid ettevõtmisi.

Selliste vanemate lapsed valivad kahe ülesande hulgast mitte selle, mille kohta nad kindlalt teavad, et nad oskavad seda lahendada ja saavad õige tulemuse eest kiita vaid nad valivad selle, mis on keerulisem ja mis pakub neile väljakutse, mida lahendades on neil põnev ennast proovile panna. Nende enesekindlus ja eneseusk ei toetu ainult välisele kiitusele vaid ka sisemisele rahulolule, mille annab areng ja uute oskuste omandamine. See laps ei karda ebaõnnestumise puhul riielda saada, sest ta teab, et vanemad hindavad seda, et ta julges väljakutse vastu võtta.

Sellest, kuidas sinu ellusuhtumine sinu lapse tulevikku kujundab, loe SIIT

Nende seitsme omadusega vanemate laps on tõenäoliselt sisemiselt tasakaalukas, uudishimulik, õpihuviline, positiivselt meelestatud, oskab häid suhteid luua ja on huvitatud heast haridusest, mis tagab talle võimaluse tegeleda tulevikus sellega, mis talle kõige rohkem huvi ja rahuldust pakub.