Märka last. Kuula last. Usu last. Lastemaja on lapsesõbralik ja turvaline koht, kuhu saavad pöörduda kõik, kellel on infot lapse seksuaalsest väärkohtlemisest või kellel on selline kahtlus, tuletab Sotsiaalkindlustusamet meelde BFMi tudengitega koostöös sündinud teavitusvideos.

Lastemaja juhi Anna Frank-Vironi sõnul räägivad lapsed nende vastu toime pandud seksuaalkuritegudest enamasti peale seda, kui nad on saanud täisealiseks. Põhjuseid, miks nad varem ei räägi, on mitmeid, kuid uuringud näitavad, et üheks suureks põhjuseks on lastel hirm, et neid ei usuta.

Selleks et laps saaks abi, on väga tähtis, et igaüks, kellele laps julgeb oma mure avaldada, usuks last ja edastaks saadud info oma linna või valla lastekaitsetöötajale, helistaks lasteabitelefonile 116 111 või politseile 112.

Lastemaja on paik, kus spetsialistid aitavad lapsel kogetuga rahulikult ja turvaliselt toime tulla. Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõigile abi vajavatele lastele Eestis. Lastemajaga saab ühendust, kui helistad lasteabitelefonil 116 111.