Pampers
Teekond lugemisoskuse poole algab juba varasest lapseeast, mil lapsed omandavad huvi sõnade vastu, kuulavad põnevusega lugude jutustamist ja avastavad, et elukogemusi saab kallitele inimestele sõnadega jagada. Perekonnaliikmed saavad lugemisrõõmu innustada tegevustega, mis seda oskust ja huvi arendavad.

Siin on mõned näpunäited, kuidas lugemist lapse elu tähtsaks osaks muuta.

Rääkige oma imikuga
Kasutage ilmekaid näoilmeid ja häält, et talle maailmast ning temast endast rääkida. Valige selleks aeg, kui laps on vaikne ja tähelepanelik, ning hakake lihtsalt rääkima. Ta tunneb teie hääle kõla ja rütmi, kuna on seda kuulnud juba enne sündi. Aidake tal nüüd seostada need helid maailmaga suhtlemisega.

Korrake seda, mida laps ütleb
Lalisege talle julgustavalt vastu, kui ta armsalt häälitseb. Niimoodi õpib ta, et maailm reageerib helidele ja et sõnadel on mõju.

Kommenteerige kõike
Jutustage lapsele oma päevast, kirjeldage, mida temaga teete, ja rääkige ka sellest, mida loete tema juuresolekul. Sellega aitate tal luua seoseid sõnade ja sündmuste vahel ning omandada lugude põhiomadusi.

Nimetage kõike
Mainige lapse eest hoolitsemisel tema nime, nimetage tema kehaosasid, riideid ja tarbeesemeid. Kuigi seoste loomine võtab aega nädalaid-kuid, rajate talle tee keele ja lugemise põhiteadmiste poole.

Vaadake koos pildiraamatuid
Kui teie laps on umbes kuue kuu vanune, tutvustage talle raamatuid lõbusate ja põnevate asjadena. Olge kannatlik tema lühikese tähelepanuvõimega – abiks on iga väikegi kokkupuude raamatuga.

Vaadake, osutage ja siis nimetage
Imikud ja väikelapsed alustavad lugemisoskuse teekonda kõigepealt lehekülgede pöörama õppimisega, seejärel jätkavad nad piltide vaatamisega, osutatud ja nimetatud piltide vaatamisega, ise piltidele osutamisega ning lõpuks ise piltide nimetamisega.

Võtke alati raamat kaasa
Välja minnes pakkige mõni juturaamat kaasa mähkmekotti või võtke raamat kaasa autosse vanema imiku või väikelapse jaoks. Kui lapse ümbruskonnas on alati raamatud käepärast, näeb ta neid igapäevaelu loomulike osadena.

Õppige luuletusi ja laule
Lapsed mängivad keele rütmide ja riimidega – see kasvatab neis huvi sõnade ja helide vastu. Riimid koos käeviipamistega aitavad seostada tegevusi tegevussõnadega. Laste luuletused aitavad samuti tähelepanu köita ja keelearmastust innustada.

Andke raamatuid
Andke igale lapsele iga sündmuse jaoks raamat ja vaadake seda koos. Hoidke kodust raamatukogu erilises, kuid ligipääsetavas kohas.

Jutustage unejutte
Muutke lugude jutustamine, olgu see siis raamatust lugemine või peast jutustamine, magamaminekurituaali osaks. Ärge kunagi jätke unejuttu karistusena ära – see peaks olema tava.

Püüdke kaasata raamatuid igasse päeva. Muutke raamatud lapsele igapäevaelu osaks. Ärge laske mööduda ühelgi päeval ilma raamatu, luuletuse või muinasjutu lugemiseta.