Foto: freepik.com
Kooselu ja abielu alustades lepitakse mõnikord kokku küll tulevased omandisuhted juhuks, kui peaks tulema lahkuminek, kuid laste eest hoolitsemise edasist korda mitte — see mõtegi tundub kohatu. Nii juhtubki, et erakordselt olulist teemat hakatakse aastaid hiljem arutama olukorras, kus inimeste emotsionaalne seisund erineb kardinaalselt sellest, mis oli suhte ja pereloomise alguses.

Vara ja rahaga seotud probleemid võivad muutuda lahkuminejate jaoks väga keeruliseks

Mitteabielulise kooselu lahutamise puhul on kahtlemata see vanem, kes kattis lastega seotud kulud, varaliselt ebakindlamas positsioonis ja teravalt tulebki esile vaidlus nn ühisvara jagamise osas. Üks pool leiab, et kuna ainult tema on kandnud eluasemega seotud kulud, siis ei ole põhjendatud vara jagamine. Samas teine pool leiab, et kuivõrd tema on katnud kõik ülejäänud kulutused, tuleks vara jagada. 

Eestis on seni lapsed jäänud pigem ema juurde, kuid olukord on muutumas

Minu kogemus ütleb, et toimumas on oluline muudatus. Kui isa soovib osaleda lapse elus suuremal määral kui iga teine nädalavahetus, siis minu hinnangul kohtud võtavad seda üha enam väga selgelt arvesse. Ka Riigikohus on nüüd välja öelnud, et vale on eeldada nagu oleks lapse huvides elada ühe vanemaga ning kohtuda teisega vaid nädalavahetustel.