Foto: Unsplash
Kiindumusteoorial rajanevate uuringute avastused on väga olulised, et mõista, kuidas luua tugevaid peresuhteid. Laps peab pöörduma vanema poole, et saada turvatunnet ja lohutust, jagada rõõmu ja väärtustunnet. Laps avastab oma väärtust turvalise ja hooliva suhte kaudu. Samu omadusi on vaja ka kahe täiskasvanud partneri vahelises suhtes.

Kui ühe elu täidavad väljakutsed, hirm ja häbitunne, vajab ta selle probleemiga toimetulekuks võimalust pöörduda oma partneri poole.
Seetõttu annab kiindumusteooria juhiseid igas vanuses loodud oluliste suhete tarvis, kaasa arvatud täiskasvanud partnerite suhetele. Kui me kedagi armastame, mõjutavad kiindumussuhte printsiibid meie armastust, konflikte ja nende lahendamise kogemust, samuti naeruhetki ja kaotusvalu. Need põhimõtted määravad, kuidas otsime oma raskel hetkel partnerilt turvalisust ja lohutust ning kuidas jagame oma rõõme ja häid kogemusi. Selleks, et suhe hästi areneks, peame end tundma piisavalt turvaliselt, et mitte muutuda raskustega silmitsi seistes tõrjuvaks. Kui usume, et suhe on tugevam kui konflikt, suudame konflikti aktsepteerida ja seda lahendada. Nii kirjutab pereterapeut ja kiindumussuhte spetsialist Daniel A. Hughes oma raamatu "8 nurgakivi parimate suhete vundamendis" sissejuhatuses. Ja tema mõtteid tasub lugeda kõigil, sest suhted on suures osas meie õnnetunde aluseks.

Kes sa oled? See on väga oluline küsimus. Küsimus, mida on sajandite jooksul esitanud nii poeedid, filosoofid, ministrid kui ka poliitikud. Aeg-ajalt ilmselt ka sina ja su elukaaslane.
Miks algab see raamat just sellise küsimusega – raamat, mis räägib hoopis suhetest? Kas suhteid käsitlev raamat ei peaks keskenduma suhete ehitamise tehnikatele? Kas selline raamat ei peaks algama küsimusega „Mis on suhted?"?

Küsimusega „Kes ma olen?” küsid sa osaliselt ka seda, milliseid suhteid sa otsid ja millistes suhetes sa end mugavalt tunned. Õppides tundma, kes sa ise oled, õpid sa, kuidas oma suhetele läheneda ja neid säilitada. Kõik uued suhted, kui nad on sulle olulised, on mõjutatud sellest, kes sina oled, ja mõjutavad omakorda seda, kelleks sa saad.

Üks kõige olulisemaid teooriaid suhete iseloomustamisel, arengus ja stabiilsuses on käsitlus, mida psühholoogid ja arenguspetsialistid kutsuvad kiindumusteooriaks. Kiindumusteooria ütleb, et imikud pöörduvad instinktiivselt oma hooldaja poole, otsides turvalisust (toitu, soojust, kaitset ohu eest), silmsidet, mitteverbaalset ja füüsilist kontakti (puudutust). Tegelikult pöörduvad igas vanuses inimesed lohutuse, toetuse ja seltskonna leidmiseks oma kiindumusobjektide poole (vanemad, elukaaslased, mentorid, parimad sõbrad jt). Viis, kuidas meie kiindumusobjektid meiega suhtlevad – kas järjepidevalt soojal ja avatud moel või ebaregulaarselt ja emotsionaalselt kaugelt –määrab selle, kas me oleme kiindunud turvaliselt või ebaturvaliselt. Ebaturvaline kiindumussuhe tekitab terviklike suhete loomisel sageli probleeme. Täiskasvanul, kellel on turvaline kiindumusmuster – kes on piisavalt iseseisev ja enesekindel, et omada terveid suhteid – on sidus, hästi organiseeritud elulugu (mida professionaalid nimetavad sageli „autobiograafiliseks narratiiviks”).

Nõnda saab sinu elu lugu – sinu enesetunnetust läbi aja, hällist hauani – panna kirja, kirjeldades sinu jaoks oluliste suhete olemust. On oluline, et sa näed oma isikuomadusi, mis mõjutavad sinu suhete algatamist, arengut ja stabiilsust. Samuti märkad isikuomadusi, mis aitavad suhetel sind ja sinu arengut mõjutada – või siis mõjutamist pidurdada. Terved suhted – suhted, mis muudavad sinu elu mitmekesisemaks, toovad sinna energiat ja tarkust, mida seal muidu ei oleks – mõjutavad sind ja sinu arengut. Tugevate, rahuldust pakkuvate ja pikaajaliste suhete ehitamise võti on mõistmine, kuidas sinu suhted sind mõjutavad ja kuidas selle tagajärjel sina oma suhteid mõjutad. Kuidas su suhted sassi lähevad ja mis tagab nende õnnestumise.

Missugused on seitse märki sellest, et sinu vanemad ei pööranud sulle lapsena piisavalt tähelepanu ja see mõjutab sind siiamaani, Vaata SIIT!

Stephanie avastas, et Jonathan meeldib talle nii väga, et ta oli valmis loobuma heast töökohast oma ettevõttes ja kolima mehega teise linna, kuhu too oli üle viidud. Ta oli küll natuke mures, sest ei tundnud meest veel kuigi hästi. Veelgi rohkem tegi teda rahutuks teadmine, et viimase kaheksa aasta jooksul oli ta olnud kahel korral sarnases olukorras, püüdes luua meesterahvaga suhet, kuid mõlemal korral olid jõupingutused lõppenud edutult, rikkudes tema elu. Ometi teadis Stephanie, et mida ta endale ka ei ütleks ettevaatlikkuse kohta, läheb ta taas sama teed. Ta tahtis kuulata sõbranna nõuannet aeglasemalt tegutseda, kuid vastas siiski impulsiivselt „jah“, kui Jonathan tegi talle ettepaneku koos ära kolida – eemale talle igati sobivast ja rahuldust pakkuvast töökohast ja kogukonnast.
Et Stephanie käitumisest paremini aru saada, peame mõistma natuke kiindumusteooriat. Kas sina suudad paluda oma elukaaslaselt rahuliku südamega lohutust või nõuannet? Kas saad toetuda oma parimale sõbrale, kui su elus on stressirohke periood? Kuidas lahendad konflikte oma elukaaslase või sõbraga ja kuidas sa suhteid pärast konflikti parandad? Need küsimused on tervikliku suhte määratlemise keskmes ja vastused nendele annab kiindumusteooria.

“8 NURGAKIVI PARIMATE SUHETE VUNDAMENDIS” DANIEL A. HUGHES

Raamatu väljaandja on MTÜ Igale Lapsele Pere. Tellida saab raamatut siit: www.kasupered.ee