Lõke Foto: Anni Õnneleid
Suur lõke on küll uhke, aga ka ohtlik. Tuli levib tänu kuumale ja kuivale maapinnale väga kiiresti ning suurt lõket tehes ja veel enam see järelevalveta jättes, seate ohtu iseend, oma pere, kodu ja vara. Tähtis ei ole ju mitte lõkke suurus, vaid tore seltskond, kellega koos aega veeta, ja see, et teil kõigil on ohutu seal viibida.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe paneb kõikidele südamele, et tuld tehes tuleb järgida ohutusreegleid.

Lõkke tegemisel pea meeles:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile.
  • Lõkke tegemisel hoia alati käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
  • Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
  • Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)
  • Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel.
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/