Foto: Unsplash
Ära põe nii väga sellpärast, et kasvatad lapsi pisut teisiti, kui sinu tuttavad seda teevad. Sul on lihtsam enda vanemlikku käitumist mõista, kui tead, missugune on sinu isiksusetüüp.

Kui näiteks automehaanik ütleks, et ta küll püüdis su auto pidureid parandada, kuid pole kindel, kas need ka töötavad, siis sellise teeninduse eest ei maksaks sa talle sentigi.

Lapsevanematena on meil küsimärgid aga kogu aeg silme ees ja see on normaalne. Püüame anda endast parima, aga ei tea, kas sellest piisab. Ning pigem võivad need kahtlused, kas me ikka teeme oma lapse kasvatamise puhul õigeid käike, olla tingitud meie isiksusetüübist kui sellest, kas järgime kasvatuslikke soovitusi.

Üks uuring – Briggs Myersi skaalal põhinev – tõestab, et isa-ema isiksusetüüp mõjutab lapsevanemaks olemist rohkem, kui arvata oskame.
Mis on Briggs Myersi skaala? See on instrument, mida kasutatakse isiksusetüübi määramiseks ja mis põhineb C.G. Jungi iseloomuomaduste uuringutel. Jung koostas nende baasil klassifikatsiooni, mis annab aimu, erinevate inimeste hinnangute ja tajude erinevusest.

Myers ja Briggs analüüsisid inimtüüpide individuaalseid eelistusi ja koostasid 16 erineva isiksusetüübi kirjeldused. Levinumad on neist järgmised:

ENFJ – soe, empaatiline, tundlik ja vastutustundlik. Häälestatud emotsioonidele vajadustele ja teiste inimeste motiveerimisele. Näeb igas inimeses potentsiaali ning tahab neid selle realiseerimisel aidata. Võib olla katalüsaatoriks nii üksikute inimeste kui gruppide arenemisel-kasvamisel. Lojaalne, reageerib nii kiitusele kui kriitikale. Sotsiaalne, julgustab grupis teisi, inspireeriv juht.

INTJ – originaalsed mõtted, viib need ka ellu. Saavutab oma eesmärgid. Märkab kiiresti väliseid mõjusid ning kujundab pikaajalisi perspektiive. Kui on pühendunud, siis organiseerib nii, et töö saaks tehtud ja asjad aetud. Skeptiline ja iseseisev, kõrgete nõudmistega nii enda kui teiste suhtes.

ENTJ – otsekohene, otsustav, võtab juhtimise meelsasti end peale. Näeb ära ebaloogilised asjad ja puudused, arendab välja ja rakendab probleemide lahendamiseks erinevaid süsteeme. Naudib pikaajalist planeerimist ja pikaajaliste eesmärkide seadmist. Tavaliselt hästiinformeeritud, suure lugemusega inimene, kellele meeldib oma teadmisi laiendada ja neid ka teistele edasi anda. Oma mõtteid avaldab ja tutvustab jõuliselt.

INFJ – otsib mõtetes tähendust ja sidusust, suhteid ja materiaalset omandust. Tahab teada, mis inimesi motiveerib ning on teiste suhtes läbinägelik. Toimib südametunnistuse kohaselt, on väärtustele pühendunud. Tal on olemas selge nägemus, kuidas teenida üldist heaolu parimal võimalikul moel. Oma visiooni ellurakendamisel organiseeritud ja otsustav.

16 isiksusetüüpi tekivad kaheksa erineva isiksusetüübi (vastasvariandid) kombinatsioonidest (selguse huvides on siinkohal parem kasutada inglisekeelseid nimetusi – toim): extraversion (E) ,introversion (I), sensing (S), intuition (N), thinking (T), feeling (F), judging (J) ja perceiving (P).

Milline isiksusetüüp oled sina? Tee test siin ja saa teada.

Kuid tagasi uuringu juurde. Tulemused näitavad, et INFP-d ja ISFP-d on meelsasti kodused lapsevanemad, NT-d aga mitte nii väga meelsasti.

Kas sulle tundub, et saad lapsevanemana päris hästi hakkama? Siis võid olla ESTJ või ESFJ. Mis puudutab enesekindlust lapsevanemaks olemisel, siis need kaks isiksusetüüpi on isaks-emaks olemisega rohkem rahul kui teised.

Kui oled aga analüütilisusele kalduv INTJ, võib lapsevanemaks olemine sinu jaoks väljakutseks kujuneda. Neid ümbritsev pidev kaos ja segadus on võimalus kasvamiseks ja väljakutsete vastuvõtmiseks.

INFP-d on aga huvitaval kombel küllaltki vastuolulised. Mitte kõik, kes uuringus osalesid, polnud lapsevanemad. Ja just INFP-d olid sageli need, kes otsustasid lapsi mitte saada ning ka ütlesid, et ei taha järeltulijaid. Ja kui sa nüüd arvad, et need INFP-d, kel on lapsed, tulevad halvasti toime, siis see ei ole tõsi. Leiti, et INFP-dest lapsevanemad on täiesti pühendunud ning lapsed armastavad neid väga.

ENTJ-del jaoks on loomulik, et neil on lapsed. Kuid mis puutub laste kasvatamisse, siis selle ülesande veeretavad nad reeglina oma abikaasa kaela. Nad pigem toetavad ja varustavad oma perekonda kõige vajalikuga, kui lastega koju jäävad.

Meetodeid laste kasvatamiseks on sama palju kui inimesi. Kui uuring meile midagi näitab, siis seda, et inimesed on erinevad ja nende meetodid oma laste kasvatamisel sõltuvad isiksusetüübist. Järgmisel korral, kui sa sel raskel teel endas kahtled, mõtle, et sa pole üksi – on teisigi, kes seda teevad.

Allikas: psychalive.org