Pexels
Olukorras, kus lapse vanem ei asu kohtulahendi alusel elatist maksma, pöördutakse üha enam nõudega kohustusest kõrvale hoidva vanema vanemate poole.

HUGO.legal statistika kohaselt pöördub iga kolmas inimene juristi jutule perekonnaõigusega seoses, enamjaolt ollakse kimpus elatise kättesaamisega. Olukorras, kus lapse vanem ei asu kohtulahendi alusel elatist maksma, pöördutakse üha enam nõudega kohustusest kõrvale hoidva vanema vanemate poole. Juristide hinnangul on selline teguviis efektiivne elatise kättesaamiseks.

Jurist Angela Jürgensoni sõnul on vanavanema vastu nõude esitamine efektiivne ja motiveeriv vahend lapsevanemale elatise kohustuse täitmise meeldetuletusena. "Vanavanematele elatise nõude esitamine on viimasel ajal kasvav trend ning praktikas ka hästi toimiv, sest vanavanemad hakkavad omakorda survestama enda last elatise maksmise nõuet täitma - vanavanem võtab tavaliselt kohe pärast hagiavalduse saamist maksmise kohustust eirava lapsega ühendust ja probleemile leitakse sageli peresiseselt kiire lahendus," sõnas Jürgenson.

Jürgenson lisab, et viimasel ajal on tema laual mitmeid näiteid, kus vanem on pagenud Eestist ära või ei laeku arvelduskontole raha ning sellises olukorras hakkabki lõpuks lapsele elatist maksma vanavanem, kellel on hiljem omakorda õigus tasutud elatis enda lapselt tagasi nõuda.

HUGO.legal juristid abistavad ühes kalendrikuus keskmiselt 1900 inimest, neist ligikaudu 600 vajavad abi perekonnaõigusega seoses. Eeskätt soovitakse juristi abi elatise väljanõudmisel. Tuletame meelde, et HUGO.legal õigisabiplatvormis saavad kaks tundi tasuta õigusabi kõik alla 1700 eurost kuupalka teenivad Eestimaal elavad inimesed, tasuda tuleb vaid ühekordne lepingutasu summas 5 eurot. Koostöös justiitsministeeriumiga pakutakse Eestis elavatele inimestele õigusabi ka riigi finantseerimisel.