Foto: Unsplash
Palju räägitakse probleemidest, mis kaasnevad ebatervisliku suhtega. Selle all peetakse aga enamasti silmas romantilist suhet kahe partneri vahel. Kahjuks aga tehakse vähe juttu muredest, mille lapsed saavad kaasa, kasvades probleemses peres. Nende kahe suhtetüübi puhul ei saa kasutada samu lahendusviise ja pereliikmeid on tunduvalt keerulisem maha jätta kui elukaaslast.

1. Suhtlemine on keeruline
Lapsed õpivad suhtlemist ja ühiskonna liikmeks olemist kodus, kuid pidevate probleemide ja draamade keskel kasvanud laps õpib, et suhtlemine on keeruline ja toob tihti kaasa tülisid. Lapsed ei pruugi aga ise aru saada, et kodus kasutatav suhtlusviis ei ole õige ja nii kujuneb neil suhtlemisest vildakas arusaam.

2. Liigne ärevus
Kasvav laps õpib alles iseennast tundma ning ta käib koolis, kus tuleb samuti uusi asju õppida ja peale kõige antakse koju ka veel tööd kaasa. See kõik on lapse jaoks niigi väsitav ja ärevust tekitav ning kodus ees ootav närviline keskkond ei tee asja paremaks. Lapsel oleks ilma liigse ärevuseta palju lihtsam kõigega hakkama saada.

3. Raskused oma emotsioonide mõistmisel
Uuringud näitavad, et probleemses peres kasvanud lapsed ei oska mõista ega tõlgendada oma emotsioone. Keeruliste peresuhete keerises võib laps saada karistada tegude eest, mida ta üldse ei teinudki. Lapsele võib puhkusereisist või perepeost jääda mälestus suurest tülist, mille vanemad aga unustavad ja olnud sündmust hoopis ülistavas võtmes mäletavad. Sellised segased signaalid manipuleerivad lapse reaalsustajuga ning nii ei saa laps õppida oma emotsioone tundma.

4. Suhted saavad kannatada
Nagu mainitud, siis laps õpib suhtlemist kodus, kuid saades kodus kaasa valed suhtlusviisid, saavad kannatada kõik tulevased suhted. Nii romantilised, sõbra kui ka kolleegidevahelised suhted. Täiskasvanuna kasutab probleemsest perest pärit laps alateadlikult negatiivseid suhtlusviise ega pruugi seega kahjustavast tegevusest ise arugi saada.

Allikas: www.higherperspectives.com