Foto: Shutterstock
Lahkumineku käigus tülitsevad osapooled tõmbavad omavahelistesse konfliktsetesse suhtesse kaasa teisi inimesi. Lapsed jäävad sageli üksi tülide keskele suutmata ja tahtmata pooli valida.

Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega. Umbes 15% lastevanemate puhul muutub lahutus väga probleemseks.
Probleemsed lahutajad venitavad lahkumineku vaidlustega pikaks ja muudavad protsessi raskelt talutavaks nii oma pereliikmetele kui ka väljaspool perekonda olevatele inimestele — sõbrad, tuttavad, töökaaslased, lastega tegelevad spetsialistid, juriidilised esindajad jt. Konfliktsete lahutuste tõttu kannatavad eelkõige peres elavad lapsed. On leitud, et mida konfliktsem on lahutus, seda tõsisemad psühhosotsiaalsed tagajärjed võivad lastel ilmneda.

Lahkuminek on väga emotsionaalne protsess, väga tähtis on sellises olukorras leida lapse jaoks parim lahendus.

Ja kui ise ei oska enam lahendusi leida, siis tuleb ennast harida ka lahkumineku vallas. Meie ühiskond on liikumas suunas, kus suhteteemalised nõustamised ja koolitused ei ole enam sugugi sellised asjad, mida teevad läbi vaid täiesti abitud inimesed. See, et olete partneriga valmis otsima spetsialistide abi oma probleemide lahendamise teel, näitab tugevust ja tarkust, mitte aga abitust.

Vanemad, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes omavahel kokkuleppele jõuda, võivad läbi teha koolituse „Dialoog laste nimel“ , mille eesmärgiks on õpetada lahutavatele või lahku läinud vanematele omavahelist pingevaba suhtlemist selleks, et nende lapsed saaksid kasvada turvalises keskkonnas.

“Dialoog laste nimel” on tõhus lahkuminekuga seotud suhtlemisprobleeme käsitlev koolitusprogramm. Koolitus kestab kolm kuud. Selliseid probleeme ei õpita lahendama ühe päevaga.
Lapsevanemad ja lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis. Lapsed saavad oma grupis loovate tegevuste ja mängu abil väljendada oma tundeid ja mõtteid seoses vanemate tülidega. Lapsevanemad õpivad üksteist toetades oma mittetoimivaid suhtlemismustreid mõistma ja muutma. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat.
Vanemate õppeprotsessi fookus on lastele turvalise kasvukeskkonna loomine, mis saavutatakse vanemate omavahelist suhtlemist muutes. Grupikohtumistel toimuvad arutelud keskenduvad peamiselt vanemaks olemisele, mitte paarisuhtele.

Lahutavate vanemate ja nende laste koolituste kohta saad rohkem vaadata lehelt www.dialooglastenimel.ee.