Pexels
Lapsele on vaja vaid seda, et keegi ta ära kuulaks ja temast hooliks. Kui tihti me lapsi päriselt kuulame ja mõistame? Kui sageli alustame lapsega vestlust, kuhu me vestlusega jõuda tahame? Kas me tunnetest räägime? Kuidas aidata lastel muredega toime tulla?

Hetkel, koroonaviiruse ajal, aga ka muidu, vähem pingelisel ajal, tekivad lastel mured, hirmud, jne teised tunded, mida osa lapsi ei suuda pikaajaliselt taluda. Noortele tuleb rääkida tõtt, nendega tuleb olla aus ja otsekohene, suhelda nendega nagu võrdne võrdsega. Kuid lapsi ega noori ei tohi oma murede ja teiste tunnetega ,,üle ujutada”.

Lapsed ei ole miniatuursed täiskasvanud. Selgitan, missugune suhtlemine aitab lapsel ja noorel ennast tunda aktsepteerituna ja armastatuna sellisena, nagu nad on.