VEPA - see on mäng, mis vähendab käitumis- või õpiraskustega laste tõenäosust vaimse tervise häirete tekkeks ja süvenemiseks, samuti tubaka ja teise narkootiliste ainete võrku langemist. 

Tervise Arengu Instituut viib juba kolmandat õppeaastat Eesti koolides ellu tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu, mis on hinnatud üheks parimaks ennetusprogrammiks maailmas. 

VEPA metoodika lühi- ja pikaaegset mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. USA-s tehtud uuringute põhjal vähendab VEPA (ehk VEel PAremaks) mäng vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi 20-30 protsenti ning tõenäosust vaimse tervise häirete tekkeks ja süvenemiseks, tubaka ja teise narkootiliste ainete tarvitamist 25–50 protsenti. Samal ajal suureneb oluliselt tunnirahu, õppimiseks jääv aeg kasvab ligi 90 min  kõrvaliste tegevuste arvelt ning tõuseb õppeedukus.

Toetus ja kontroll

Neid andmeid toetavad ka Eestis tehtud hindamistulemused. VEPA-t rakendanud klassides oli 2015/2016. kooliaasta lõpuks vähenenud tundi segavad ja keskendumist häirivad tegevused, õpilaste emotsionaalsed raskused, õpilaste üliaktiivsus ja tähelepanu kerge hajumine ning suurenenud abivalmidus teiste suhtes. Pea kõik VEPA mängu kasutanud õpetajatest soovitaksid seda ka teistele õpetajatele. 

VEPA mäng on kogum meetoditest, mis lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu. Programmi vahetu eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine. Metoodika sobib kasutamiseks igas vanuses õpilastega, kõige enam toetab see aga just algklassi õpilasi, kuna aitab kooliga kohaneda ja õppida oma käitumist kontrollima.

Igal VEPA programmiga liitunud õpetajal on mentor, kes õpetajat regulaarselt külastab ja metoodika kasutusele võtmisel toetab. Tänaseks on Eestis välja koolitatud 22 mentorit, kes on kokku kolme aasta jooksul toetanud 83 VEPA mängu kasutavat õpetajat.

USA tunnustatud lastearengupsühholoog koolitab

Märtsi viimasel nädalal viib kolmanda Eesti mentorite väljaõppe läbi tunnustatud USA lastearengupsühholoog Dennis D. Embry PAXIS Instituudist USA-st. Ta on Käitumisoskuste Mängu programmi arendaja, PAXIS Instituudi asutaja ja vanemteadur. Ta on kaasuurija ühes USA parimas meditsiiniharidust pakkuvas Johns Hopkinsi ülikoolis, kus on aastakümneid arendatud ja testitud programme, mis aitavad ära hoida laste vaimse tervise probleemide tekkimist ja süvenemist.

Embry eesmärk on aidata kogukondadel kujundada laste ümber keskkond, mis toetab nende arengut ja kaitseb erinevate negatiivsete tagajärgede tekkimise eest. Laste vaimse tervise hoidmisel peab ta eriti oluliseks prosotsiaalse ja positiivse käitumise esiletoomist ja kinnistamist, mis on ka VEPA metoodika keskmes.

Eestis on alates 2014. aastast VEPA programmiga liitunud kokku 64 kooli, metoodikat rakendavates klassides õpib 1768 õpilast. Nelja järgneva aasta jooksul on kavas jõuda nii eesti- kui venekeelse VEPA mänguga 200 algklassini ning kaasata ennetusprogrammi 2021. aastaks vähemalt 4000 õpilast. Liituma on oodatud kõik koolid. 

Programmi viiakse ellu Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Rohkem infot mängu kohta: www.terviseinfo.ee/vepa.