Foto: Unsplash
Need erinevused on tegelikult ju lihtsad ning just seepärast tuleb neid oma suhte mõistmise ja hoidmise nimel aeg-ajalt endale meelde tuletada.

1. Mehed ja naised arenesid erinevalt

See on bioloogiline fakt. Meeste mõtlemine on aegade algusest saati olnud orienteeritud küttimisele ja lähedaste kaitsmisele vaenlase eest. Seetõttu pidid nad õppima eemalduma ja emotsioone alla suruma, millega kaasneb vähesem empaatiavõime. Naised seevastu kujunesid empaatilisemateks, sest hoolitseda tuli laste ja ümbritseva eest.

2. Meeste ja naiste rollid on erinevad

Tänapäeval ei käi mehed enam jahtimas ja küttimas nagu aastatuhandeid tagasi ja samuti ei pea iga naine olema kodune, hoolitsema laste ja majapidamise eest. See võib mõlemas tekitada rollikonflikti ja rahutust, millest tulenevad arusaamatused ja tülid. Avatult üksteisega suhtlemine ja probleemidest rääkimine aitab säilitada harmoonilisema ja rahulikuma suhte.

3. Arusaam seksist ja romantikast pole meestel ja naistel alati sama

Uuringud näitavad, et mehed samastavad seksi ja emotsionaalset lähedust neli korda rohkem kui naised. Seetõttu peaksid mehed silmas pidama, et romantikast ja suhetest rääkimisel võivad nad mõelda hoopis erinevaid asju kui naised. Just seetõttu on omavaheline suhtlus meeletult oluline. Samuti armuvad mehed kiiremini kui naised.

4. Ainult soo põhjal ei saa teha järeldusi

Kuigi meestel ja naistel on bioloogilised ja evolutsioonilised erinevused, siis ei maksa kõiki järeldusi teha puhtalt soo põhjal. Inimestel on oma arvamus ja eelistused ning me kõik oleme erinevalt kasvanud. Seetõttu peaks mõistma, et iga inimene on indiviid, mitte mudel tema eeldatavast soorollist ja taaskord mängib siin suhte hoidmisel suurt rolli omavaheline kommunikatsioon.

5. Meeste ja naiste vahelised suhted arenevad aastatega

See on eriti oluline punkt neile, kes on pikaajalises suhtes. Kui paar abiellub 20. eluaastates ja mõlemad selgitavad omavahelised erinevused kiirelt välja, tuleb meeles pidada, et aastate jooksul inimesed mõnongal määral arenevad ja muutuvad. Suhe areneb edasi ja kui see on tugev ning püsiv, siis jõutakse koos kaugele. Elus võib ette tulla igasuguseid muutusi (karjäär, lapsed, haigused, finantsraskused) ja mõned paarid lähevad lahku ka seetõttu, et üks jääb elus paigale, teine aga areneb edasi. Nii tuntakse aja möödudes tahes-tahtmata, et suhtes on muutusi ja lõpuks võib juhtuda, et polegi enam millestki rääkida.

Mehed ja naised on olnud erinevad aegade algusest saati ja muidugi mõistame mõnda inimest paremini kui teist, aga eelkõige on suhtes oluline rääkimine ja soov mõista ning ennast mõistetavaks teha. Seetõttu tuleks tülide esile kerkides alati meeles pidada, et kõigel on põhjus ja probleemi lahendus võib peituda natuke sügavamal kui esialgu tundub.

Allikas: yourtango.com