Foto: Pexels
Inglise psühhoanalüütik Heather Formaini on elutööna uurinud meeste salapäraseid ja tundmatuid hingesügavusi ja teab, et kui meie, naised, räägime oma rõõmudest ja muredest sõbrannadega, mehed ei pruugi oma muresid isegi sõpradega jagada.

Enamasti räägitakse ikka tööst ja harrastustest jne, aga südameasjad ja mured jäävad ikka enda teada. Mehed tahavad ka meeste seltskonnas jätta endast edukat muljet. Meeste heaolu sõltub paljuski naistest. Formaini ütleb, et naised peavad märkama meeste muret ja hoidma mehi, sest vaimse tervise osas on mehed nõrgem sugupool

Kuigi teatakse, et meestel esineb depressiooni vähem kui naistel, siis täielikku tõde ei tea keegi. Statistika tõestab, et mehed teevad neli korda rohkem enesetappe kui naised ja kuritarvitavad ka rohkem alkoholi ning seda seostatakse eelkõige ravimata depressiooniga.

Tunnetest ja haigustest rääkides on mehed napisõnalised, pahatihti liigagi tagasihoidlikud.. Mehed ei julge, ei taha ega tihti ei oskagi abi küsida. Isegi, kui mees mõistab, et tegemist on depressiooniga, on ta ikkagi vähem motiveeritud abi otsima, kui naine. Põhjuseks on laialt levinud väärarusaam, et depressioon on nõrkuse tunnus. Ütlus „mehed ei nuta” mõjutab kahjuks negatiivselt eelkõige meeste tervisekäitumist. Probleemi tunnistamine oleks nõrkuseilming ning teemakäsitlus võib tekitada agressiivsust, närvilisust ja unetust. Sageli on meeste närvilisuse ja unetuse põhjuseks just depressioon.

Nii tervishoius, kui ka kodus, tuleb antud teemat delikaatselt puudutada. Tihti on tulnud abi otsima naine, kes on mures abikaasa või elukaaslase pärast. Naised on märganud muutust mehe käitumises, kuid kahjuks sellele tähelepanu juhtimine tekitab konflikte ja lõpptulemusena võib mees hakata kodust eemale hoidma. Kui mehe meeleolu ja käitumine on muutunud ja murettekitav, võiksid naised julgelt küsida nõu pereõelt või-arstilt. Häid tulemusi on saavutanud ka juhul kui teemale on lähenetud „ümber nurga”, näiteks lauale „ununenud” leht ajakirjas või arvutis, kus on teavet depressiooni kohta. Lähedaste kaasamine ja informeerimine ongi depressiooni puhul üks tähtsamaid komponente ning meeste paranemisprotsessis on väga oluline hea ja mõistev kodune atmosfäär.

On uuritud, et meeste depressioon mitte ainult ei avaldu teistmoodi, vaid mõningad sümptomid ei vasta isegi diagnostilistele kriteeriumitele. See tähendab, et depressiooni testid ja mõõdikud, mida tervishoius kasutatakse ei kajasta teatud meeste depressiooniga kaasnevaid sümptomeid. On täheldatud, et depressioonis mehed muutuvad mitteverbaalselt vaenulikuks, napisõnaliseks ja apaatseks, muutub ka kehahoiak. Meeste depressiooni sümptomid on tihti maskeerunud. Mehed võivad peita depressiooni agressiivse käitumise, alkoholi liigtarvitamise, ülemäärase sportimise ja töönarkomaania taha. Ka hasartmängusõltuvus, ekstreemsete ja riskantsete spordialadega tegelemine, hoolimatu seksuaalelu ei pruugi peegeldada mehe tõelist emotsionaalset seisundit.

Depressiooni tunnused meestel:
- stressitaluvuse langus
- ärritatavuse tõus
- muutused seksuaalelus
- kalduvus kaotada enesekontrolli (ka liikluses)
- agressiivne või vägivaldne käitumine
- liigne julgus
- alkoholi kuritarvitamine
- otsustusvõimetus
- läbipõlemissündroom
- enda ülemäärasele füüsilisele aktiivsusele tagantsundimine.

Meeste paranemine on seotud väga palju koduse õhkkonnaga ja lähedaste toega. Siin saavad lähedased palju ära teha. Mõistev suhtumine, kuulamine ja kannatlikkus loovad depressioonist paranevale mehele turva- ja kindlustunde. Näägutamist, sundimist ja käskimist peaks vältima, selline käitumine paneb mehe veel rohkem endasse tõmbuma.

Mida lähedane saaks teha, et julgustada meest abi otsima:
- Paku talle tuge, mõistmist, kannatlikkust ja julgustust.
- Räägi temaga ja kuula hoolega.
- Mitte kunagi ära ignoreeri tema kommentaare enesetapust ja vajadusel konsulteeri arstiga
- Otsige ühiseid, meeldivaid tegevusi. Kui ta ütleb ei, üritage motiveerida, kuid ärge suruge talle liialt peale
- Otsige informatsiooni depressioonist ja selle ravivõimalustest
- Andke talle lugeda depressioonist paranenud inimeste lugusid
- Julgusta teda kontakteeruma tervishoiutöötajatega
- Tuleta talle meelde, et depressioon on hästi ravitav

Hoidkem ja märgakem siis mehi ja nende vaimset tervist!!!

Foto: Erakogu

Loe lisaks ka:

Mis on depressioon?: http://www.sinuode.ee/misondepressioon/

Laste ja noorukite depressioon: http://www.sinuode.ee/laste-ja-noorukite-depressioon/

Naiste depressioon: http://www.sinuode.ee/depressioon-naistel/

Allikas: Sinu Õde