Foto: Unsplash
Pole ime, et Taani inimesed on kohe soomalste järel ühed õnnelikumad maailmas. Juba taanlaste lähenemine laste kasvatamisesse ja inimese arengusse on teistsugune, kui võistlemist ja iga hinna eest teistest parem olemist soosivates kultuurides. Taanis õpetatakse koolilastele näiteks empaatiat kohustusliku ainena,“klassens tid” tunnis. Selles tunnis õpitakse oma klassikaaslasi aitama ja võistlema vaid iseendaga.

ÜRO maailma õnnelikkuse raport (World Happiness Report) paigutab juba seitsmendat aastat Taani maailma õnnelikemate riikide esikolmikusse. See tuleneb suuresti asjaolust, et Taanis on empaatia õpetamine juba 1993. aastast õppekavas kohustuslik.

Empaatia aitab luua tähendusrikkaid suhteid, ennetada kiusamist ja saavutada edu tööl. Sellel on oluline roll juhtide, ettevõtjate ja juhatajate kujundamisel. Ka kaastundlikud teismelised on edukamad, kuna nad on võrreldes enesekesksete kaaslastega oma tegevuses sihikindlamad.

Taani koolides pühendatakse üks tund nädalas empaatia õpetamisele, see on suunatud 6-16-aastastele noortele. Empaatiatund on Taanis sama tähtsusega nagu inglise keel või matemaatika. Ja see aine on oluline väga mitmel põhjusel...