Lahutuse mõju lastele sõltub erinevatest faktoritest

Esiteks sõltub see paljuski vanemate kui partnerite vahelisest tugevast emotsionaalsest seotusest ja negatiivsest abielulisest intensiivsusest.

Partnerid kipuvad olema intensiivsemalt emotsionaalselt seotult, kui mõlemad või üks neist on lapsepõlvekodust otse nn abielusse põgenenud. Samuti on seotus seda tugevam, mida kaugemad on inimese suhted oma päritoluperekonna ja laiendatud pere liikmetega.

Konflikti ja armastuse vahel ei pruugi olla negatiivset seost — paarid, kes tülitsevad palju, võivad kogeda ka rohkelt positiivset intensiivsust ja kirge teineteise vastu. Samas madala konfliktitasemega paarid võivad olla teineteise suhtes ükskõiksed. On leitud, et pidev omavahelistes suhetes peegelduv negatiivsus, mis sisaldab endas kriitikat, põlgust, kaitselolekut ja tõrjumist, viib suurema tõenäosusega ka lahutuseni.

Teiseks oluliseks faktoriks lahutuse mõju korral lapsele on oluline lapse arengustaadium...