Foto: Shutterstock
Esimene asi on vältida draamat. Mõnikord on tugeva, terve ja areneva suhte hoidmine nii kerge ja loomulik, et ei nõua üldse vaeva. Teinekord peab aga samale suhtele palju tähelepanu pöörama, pingutama, keskenduma ja rasket tööd tegema. Need suhtelõksud tirivad aga iga suhte rappa.

Õnnelikud paarid mõistavad, et mõlemad seisundid on suhte normaalsed osad. Probleemide vähendamiseks on hea neid ennetada. Sestap hoiduvad nad täiesti teadlikult kuuest suhtelõksust, mis tõenäoliselt alati katastroofiga lõpevad.

1. Nad ei kuritarvita usaldust.

Teineteise usaldamine on üks kõige tähtsamaid eduka suhte saladusi. Usaldust saad mõõta, küsides endalt järgmisi küsimusi: kas ma usaldan partnerit; kas ma tahan, et ta mind kuulaks; kas ta valiks mind teiste seast esimesena; kas ta hoolitseb perekonna eest; ega ta narkootikume ei tarbi; kas ta aitab lapsi; kas ta usub minusse ja austab mind?

Suhted, milles osapooled üksteist ei usalda, mõjuvad halvasti vaimsele tervisele. 20 aastat väldanud uuringus suri mitteusaldavate abikaasade grupis 20% mehi rohkem kui usaldavate grupis.
Õnnelikud paarid teavad, kui oluline on usaldamine terve ja õnneliku suhte jaoks ega kuritarvita seda.

2. Nad ei luba vihal kontrolli alt väljuda.

Viha on loomulik ja inimlik emotsioon, kuid õnnelikud paarid teavad, kuidas plahvatusi vältida. Nad ei pea ka vimma. „Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle,“ on kirja pandud Uues Testamendis kirjas efeslastele 4:26. See kirjakoht ei ütle, et ära vihasta, vaid, et kui sa vihastad, siis ära pea vimma ja kogu sappi ega plahvata seda siis ühel päeval teise peale välja. See teeb haiget.

Psühholoogid suudavad abielupaaride tülitsemist jälgides 96protsendilise tõenäosusega öelda, kas suhe jääb kestma või mitte. Kui üks või mõlemad osapooled on väga kriitilised, partneri suhtes põlglikud, käituvad üleliia kaitsvalt või blokeerivad teist pidevalt, on suhte purunemise tõenäosus suur.

Edukad paarid suudavad oma viha kanaliseerida pigem probleemide lahendamiseks, kui teise osapoole ründamiseks või endasse tõmbumiseks.

3. Nad ei väldi raskeid otsuseid ja vestlusi.

Igas terves suhtes tekib olukordi, kus osapooled ei ole teineteisega ühel nõul. Sest neil on asjadele erinevad vaatenurgad, nad saavad üksteisest valesti aru või on nende varasem elukogemus neile teistsugust reageerimist õpetanud.

Sõltumata sellest, milline on põhjus, tahavad heas suhtes olevad partnerid (mõlemad) tööd teha selle nimel, et erimeelsustele lahendus leida niisugusel moel, et mõlemad tunnevad – me oleme hästi töötav meeskond. Selle protsessi selgeksõppimine võib aega võtta ja vaja võib minna ka välist abi. Heade nõuanderaamatute lugemine, koolitustel osalemine ja nõustamine on kindlasti abiks.

4. Nad ei löö kunagi allapoole vööd.

Edukad paarid ei väldi tülisid, isegi siis mitte, kui need toovad valu, segadust ja teineteisest eemaldumist. Küll aga väldivad nad „liiga kaugele minemist“. Täiesti teadlikult hoiduvad nad asjadest, mille kohta partner on öelnud, et see on nüüd küll üle võlli keeramine või löök allapoole vööd.

Nad vaidlevad ega pole alati ühel nõul, kuid nad hoiduvad partnerile haavade tekitamisest. Nad ka lapivad oma suhet koos, kui vaja, ja liiguvad üheskoos edasi võit/võit kompromisslahenduse poole.
Me teeme üksteisele haiget, see on selge. Mõnikord meelega, teinekord kogemata. Õnnelikud paarid ka. Vahe on aga selles, et nemad arutavad selle läbi, mis juhtus, korvavad kahjud ja liiguvad edasi lahenduse poole.

5. Nad ei kasuta seksi kunagi relvana.

Abikaasade seksuaalne aktiivsus on väga erinev. Pole üldsegi ebatavaline, et ühel on kõrgem libiido kui teisel, ka õnnelikus suhtes olles. Samas näitavad teadusuuringud, et seksuaalsete harjumuste muutmine võib suhtele kasuks tulla.

Edukad paarid leiavad sellise seksuaalelu rütmi, mis mõlemaid rahuldab. Mitte kunagi ei kasuta nad seksi relvana teisega manipuleerimiseks ega partneri karistamiseks.

6. Nad ei lase emotsionaalsel eraldatusel kasvada.

Abielus olles on täiesti normaalne, et on aegu, kui tunnete end emotsionaalselt väga lähedastena ja neid, mil kaugenete pisut. Lähedustunne, iha ja igatsus vahelduvad tõusude ja mõõnadena. Terves suhtes ei lase kumbki osapool eraldatusel liiga suureks paisuda, ilma, et sellele tähelepanu pööraks.

Kui emotsionaalne distants liiga suureks venib, võib üks pool end eemale tõugatuna tunda ning pahaseks saada. Kui tundub, et vahemaa kahe partnerite vahel on kasvanud suureks, hakkavad nad sellega tegelema. Uurivad, kas teine tunneb sama ning teevad siis koos vajalikud muudatused ja kohandused selleks, et lähedustunne taas kasvama ja mõlema vajadustele vastama hakkaks.

Allikas: yourtango.com