Scanpix
Ajakirjast Pere ja Kodu leiame soovitused vastsetele vanematele, sugulastele-sõpradele ja õpetajale, kelle peres või klassis on mitmikud.

1. Suhtuge mitmikesse kui eri isiksustesse - mitmikud pole üks lahutamatu kooslus, vaid samal ajal sündinud eri iseloomuga lapsed.

2. Ärge kutsuge lapsi ühisnimetajaga - näiteks "Kaksikud, tulge siia!" Ka "Mari-Kati, sööma!" pole parim variant. Pöörduge iga lapse poole eraldi tema nime kasutades.

3. Julgege eraldada - mitmikud ei pea alati koos olema. Koolis võivad nad istuda eraldi laudades ja teha tööd eraldi gruppides, ka riidekapid ei pea kõrvuti olema.

4. Iga laps teeb oma tegemised ise - sageli kipub aktiivsem mitmik passiivsema eest töid ära tegema või õde kaksikvennale ema eest olema. Vältige seda! Suunake mitmikke oma tööde ja tegemistega ise toimetama.

5. Iga laps lahendab oma probleemid ise - mitmikud kipuvad teiste lastega konflikti sattudes kokku hoidma, aktiivsem kaitseb passiivsemat ning lahendab tema probleeme. Paluge igal lapsel oma probleeme ise lahendada, et ta õpiks oma tegude eest vastutama.

Mitmikute vanemad leiavad palju põnevat lugemist Pere ja Kodu juulinumbrist.