Pexels
Seksuaalvägivalla ohvriabi korraldaja Kai Part selgitab, mis üldse on seksuaalvägivald ja kuidas noortega sellest rääkida. Saatejuht on Tanel Jäppinen.

Mida lapsele või noorele öelda ja kuidas teda aidata, kui arvad, et ta võib vajada abi?

  • Kõige olulisem on hetk, kui laps või noor proovib rääkida, et temaga on midagi juhtunud.
  • Kui näed, et lapsel või noorel on mure, julgusta teda rääkima juhtunust oma sõnadega.
  • Kuula rääkijat tähelepanelikult. Tunnusta teda loo rääkimise eest.
  • Ütle lapsele või noorele, et ta pole juhtunus süüdi.
  • Usu last. Sageli võib väärkohtleja olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps või noor ei pruugi alati aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.
  • Lastele ja noortele tuleb teada anda, et sõbra väärkohtlemisest rääkimine ei too talle kaasa kiusu ega stigmatiseerimist (nt kõrvalejäämine võistlustelt, suhtumise muutus treenerite poolt jms).