Unsplash
Kahe lapse ema Liis Kuurme teab, et lapsepõlves alateadvusesse salvestunud info kujundab inimese käitumist ja mõttemaailma terve elu joosul. Infovälja- ja sagedusteraapia abil on võimalik leida inimese probleemide algpõhjuseid, mis tihtipeale peituvadki just väga varasetes kogemustes, usub Liis.

Analüütilise psühholoogia rajaja C.G.Jung jõudis arusaamani, kus ühel hetkel füüsiliselt avalduv haigus võib olla tingitud inimese poolt alla surutud emotsioonidest, mis talletuvad alateadvuses. Kunagi kogetud emotsionaalne trauma, mis jäi lahendamata kujul alateadvusesse, või jätkuva psüühilise probleemi eitamine võib hiljem põhjustada haigusi ja teisi raskeid probleeme.

Psühhosomaatiliste protsesside mõjust füüsilisele tervisele räägitakse järjest rohkem. Liis Kuurme selgitab Pere ja Kodu podcastis, kuidas lapsepõlves alateadvusesse salvestunud kogemused mõjutavad meie käitumist lapsevanemana.
See, missuguseid kogemusi saavad meie kodus kasvavad lapsed, kujundab omakorda nende tulevikku. Uurime, mis hakkab juhtuma, kui leida üles lapsepõlve traumad.