Foto: Shutterstock
Aasta algas sünnitusmajas huvitavalt — nii poisse kui tüdrukuid sündis 177 ning ilmale toodi lausa 15 kaksikutepaari.

Järgnevatel kuudel sündis rohkem poisse kui tüdrukuid. Aasta viimased kaks kuud olid küll tüdrukuterohked, kuid lõpuks sündis poisse siiski sarnaselt eelmistele aastatele rohkem — vastavalt 2200 poissi ja 1975 tüdrukut.

Foto: ITK

Kaksikuid sündis 99 paari, mis on sünnitusmaja ajaloos rekordiline arv. Kolmikuid toodi ilmale kaks korda — juunis kaks poissi ja üks tüdruk ning novembris kolm pisikest poissi.

Kolmikud
Foto: Madis Veltman

Märkimisväärne oli haigla jaoks kindlasti juulikuu, mil nägid ilmavalgust nelikutest tüdrukud.

Nelikud Keskhaiglas
Foto: ITK

Kokkuvõttes oli Ida-Tallinna Keskhaiglas oli 2017. aasta lasterohke. Sünnitusmajas toodi eelmisel aastal ilmale 4069 sünnitusega kokku 4175 uut ilmakodanikku.

Sünnitabel, poisid ja tüdrukud 2017

Keskhaigla Sünnitusmaja läbis see aasta maikuust oktoobrini suure uuenduskuuri. Ehitustööde käigus uuenesid kõik sünnitustoad, loodi tänapäevastele standarditele vastav operatsiooniplokk koos vastsündinute elustamis- ja stabiliseerimisruumidega ning ehitati välja uudse lahendusega peresõbralik neoantoloogia ehk vastsündinute intensiivravi osakond.

Ida-Tallinna Keskhaigla on Eesti vanim sünnitusmaja. Alates 2008. aastast ainsana Eestis beebisõbraliku haigla tiitlit kandev sünnitusmaja pälvis 2016. aasta suvel Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia nõukoja akrediteerimise tulemusena sertifikaadi, mis tunnustab ITK naistekliinikut Euroopa akrediteeritud sünnitusabi ja günekoloogia õppebaasina. Seal töötab kokku üle poolesaja arsti ning ligi sada ämmaemandat. Lisaks töötab ITK naistekliinikus alates 2010. aastast emapiimapank, mis vahendab doonorpiima vastsündinutele, kes seda vajavad.