Foto:Scanpix/PantherMedia
Enamasti ei ole otsus rasedus katkestada kerge. Seetõttu on loomulik, et juba mõte raseduse katkestamisest toob enesega kaasa kõige keerulisemaid tundeid — vahel kergendust, kuid vahel ka hirmu, häbi, süütunnet või kaotusvalu. See, millised tunded pärast raseduse katkestamist valdavad, sõltub ka sellest, millised olid raseduse katkestamise põhjused, mil määral saad ümbritsevatelt tuge ja kui põhjalikult on otsus läbi kaalutud.

Alati ei õnnestu soovimatu raseduse vältimine ja kõik ei lähe nii, nagu unistatud. Rasedus võib olla soovitud, kuid mitte sel eluperioodil ning näiteks elu keerdkäigud, haigestumine või isikliku elu mured võivad sundida lapsesaamise otsust tulevikku lükkama. Amor.ee annab nõu, kuidas sel keerulisel eluetapil enda jaoks kõige õigem otsus vastu võtta.

Enne raseduse katkestamist

Kui rasedus on tekkinud planeerimatult, tuleb rahulikult kaaluda kõiki valikuid — siin on abiks oma tunnetes selgusele jõudmine, oma vajaduste ja võimaluste mõistmine ning abi ja toetuse otsimine.

Planeerimata rasedus — kuidas edasi?

Kui otsustatakse, et antud olukorras on lahenduseks raseduse katkestamine, siis järgnevalt on toodud mõned sagedasemad küsimused, mis võiksid soovimatu raseduse puhul enne raseduse katkestamist tekkida.

Mis on abort

Sõna “abort” tuleneb ladinakeelsest sonast aboriri, mis tähendab ärakaotamist, kadumist.
Kuigi sõnaga “abort” nimetatakse meditsiinis nii iseeneslikku raseduse katkemist kui ka raseduse tehislikku katkestamist, siis enamasti peetakse abordi all silmas raseduse tehislikku katkestamist. Raseduse katkestamine toimub kas kirurgiliselt (link) või medikamentoosselt ehk ravimite manustamisega (link). Eestis on kasutusel mõlemad meetodid.

Kuidas rasedust kindlaks tehakse

Rasedust saab kindlaks teha rasedustestiga, mida saab osta apteegist. Test muutub positiivseks 10-14 päeva pärast viljastumist, st paar päeva pärast seda, kui menstruatsioon õigel ajal ei alga. See on kõige esimene asi, mida raseduse kahtluse korral teha tuleb ja see on ka kiireim ja varaseim võimalus rasedust diagnoosida. Rasedust saab kindlaks teha ka arsti või ämmaemanda poolt määratud vereproovi abil ja alles mõnevõrra hiljem ultraheliuuringuga.

Kuhu esmalt pöörduda

Soovimatu raseduse kahtluse korral tuleb pöörduda naistearsti või perearsti poole. Alla 25-aastased saavad noorte nõustamiskeskusesse minna. Pöördumisel tuleks arvestada, et raseduse katkestamine on seadusega lubatud vaid kuni 11. rasedusnädala lõpuni ja vastava meditsiinilise näidustuse olemasolul kuni 21. rasedusnädala lõpuni.

Kuidas raseduse kestvust kindlaks määratakse

Raseduse kestvust (seadusandluses, meditsiinis jm) arvutatakse kokkuleppeliselt nädalates ja päevades, mida loetakse alates viimase menstruatsiooni esimesest päevast. Raseduse kestvust ei arvutata sellest päevast, mil oletatavalt või kindlalt rasestumine toimus, isegi, kui see on teada.

Mida tehakse esimesel külastusel

Arst määrab kindlaks raseduse olemasolu ja raseduse kestvuse ning koos noortenõustaja, ämmaemanda, perearsti või pereõega on võimalik veelkord läbi arutada kõik erinevad valikud soovimatu raseduse korral. Kui oled alaealine, siis alati soovitab sind nõustanud meditsiinitöötaja rääkida rasedusest oma ema, isa või mõne muu täiskasvanud inimesega. Alati võetakse vajalikud analüüsid — tupekaudsel läbivaatusel analüüsid seksuaalsel teel levivate nakkuste suhtes, vereanalüüsid süüfilise, HIVi ja veregrupi suhtes. Küsitakse varem põetud või teadaolevate haiguste, ravimite tarvitamise ja allergiate kohta. Antakse teavet raseduse katkestamise meetodite ja protseduuri kohta ja selle kohta, mis järgmiseks hakkab juhtuma. Kuna analüüside vastuste teada saamiseks kulub mõni päev, siis lepitakse kokku aeg uueks kokkusaamiseks.Mida tehakse järgmisel külastusel

Järgmisel kokkusaamisel vaadatakse üle analüüside vastused. Seksuaalsel teel leviva nakkuse korral on oht abordijärgsete põletike tekkimiseks. Selle vältimiseks kirjutab arst välja põletikuvastase ravi, sageli ka partnerile. Toimub põhjalikum nõustamine valitud raseduse katkestamise meetodi osas — siis on võimalik esitada kõik küsimused, mis on tekkinud. Tasub meeles pidada, et igal külastusel on võimalik küsida kõike seoses raseduse katkestamisega. Kuigi nõustaja või arst annab tõenäoliselt põhjalikku teavet, võib olla küsimusi, mis vastuvõtul kohe ei meenu. Seepärast on soovitav kirjutada juba kodus kõik küsimused paberilehele, et midagi olulist ei ununeks. Raseduse katkestamise soov tuleb kinnitada kirjalikult.

Sellel külastusel tuleb arutada ka seda, millist rasestumisvastast meetodit edaspidi kasutama hakatakse — kõige parem on selles kokku leppida juba enne raseduse katkestamist. Arst annab saatekirja raseduse katkestamiseks, mis toimub nõustatava poolt valitud tervishoiuasutuses. Samuti lepitakse kokku järelkontrolli aeg.
Kus rasedust katkestatakse

Aborti võivad teostada naistearstid vastavat litsentsi omavates meditsiiniasutustes, so riiklikes haiglates ja erakliinikutes. Seega on võimalik ise valida koht, kuhu rasedust katkestama minna.

Kui kaua kestnud rasedust katkestatakse

Kuni 11. rasedusnädala lõpuni saab rasedust katkestada oma soovil. Haiguste või tervisega seotud probleemide puhul on raseduse katkestamine lubatud kuni 21. rasedusnädala lõpuni. Sellisteks probleemideks võivad osutuda olukorrad, mil rasedus ohustab raseda tervist, sündival lapsel võib olla raske vaimne või kehaline tervisekahjustus, raseda haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist või kui rase on alla 15-aastane või üle 45-aastane. Sel juhul kinnitab otsuse meditsiinitöötajate konsiilium.Kui vajad tuge…

Vahel on nii, et olukord, mil tuleb rasedus katkestada võib viia tõsise psühholoogilise kriisini, mil vajatakse professionaalset abi — arst aitab leida spetsialisti, kes aitab juhtunuga seotud tunded läbi töötada. Paljudes suuremates haiglates töötavad hingehoidjad, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, kes on pädevad abistama rasedusega seotud murede korral. Alla 25-aastased saavad noorte nõustamiskeskusesse tasuta pöörduda

Allikas: amor.ee