Foto: Shutterstock
Ennustatakse, et aastaks 2020 on maailmas 60 miljonit ülekaalulist last, ning on pakutud, et rasedusaegne suitsetamine võib olla seda soodustav tegur.

Et leida, kas rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel tõesti esineb mingi seos uuriti ja anlüüsiti mitmeid erinevaid meditsiinilisi andmebaase: PubMed, Embase, Global Health ja Web of Science.

Kaasati kuni 1. jaanuarini 2015 avaldatud sellised levimus- ja kohortuuringud täiskantud üksikraseduste kohta, kus oli jälgitud lapse elu kuni 18. eluaastani.

Ulatuslik analüüs hõlmas 39 uuringut 236 687 lapse kohta Euroopast, Austraaliast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Aasiast.

Ema suitsetamist raseduse ajal esines 5,5–38,7% ning laste ülekaalulisuse levimus oli 6,3–32,1% ja rasvunuid oli 2,6–17%.

Kohandatud suhtelised riskid näitasid, et seos raseduseaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse (suhteline risk 1,37; 95% usaldusvahemik (uv) 1,28–1,46) ning rasvumise (suhteline risk 1,55; uv 1,4–1,73) vahel on olemas.

Tulemused viitavad samuti, et ema rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel esineb põhjuslik seos.

Seega on suitsetamisvastased kampaaniad, eriti just rasedate naiste seas, olulise tähtsusega.

Allikas: Kliinik.ee