LEGO
Uuringust, milles osales 13 000 lapsevanemat üle kogu maailma, selgub, et koos mängimine tõepoolest aitab lastel areneda ning teeb perekonnad rõõmsamaks.

Koguni üheksa perekonda kümnest, kes veedavad rohkem kui viis tundi nädalas mängides, ütlevad, et nad on perena õnnelikud. Samal ajal kui peredest, kus mängitakse koos vähem kui viis tundi nädalas, on õnnelikud vaid seitse peret kümnest.

Miks on mängimine oluline?

Tervelt 96% LEGO läbi viidud uuringus osalenud lapsevanematest ütleb, et mängimine aitab lastel lihtsamini sotsialiseeruda ja teistega koostööd teha, lisaks arendab see suhtlemisoskust ja loomingulisust.

95% vanematest usub, et mängimine on nende lapse heaolu ja arengu jaoks väga oluline: see suurendab usaldust, uudishimu ja õpetab probleemide lahendamist. 94% ütleb, et tänu mängimisele õpivad lapsed vigadest ning õpivad küsimusi küsima. 93% arvab, et mängimine arendab emotsionaalset intelligentsust nagu empaatiat.

Lapsed mängivad, sest mängimine annab rõõmu- ja heaolutunde – tehes seda koos vanematega, on see tunne aga veel tugevam.

LEGO

Miks me peaksime leidma aega, et koos mängida?

Uuringu kohaselt on mängimisele kulutatud aeg ja perekonnasisene rõõmutase omavahel seotud. Kahjuks tuleb uuringu tulemustest välja, et pea kolmandik perekondadest (30%) veedab mängides vähem kui viis tundi nädalas. Kümnendik (10%) mängib vähem kui kaks tundi nädalas. Üle kolmandiku peredest, kes uuringus osalesid, tunnistas, et laste ja vanemate tihedate graafikute tõttu on raske mängimiseks aega leida. Isegi kui pered mängivad koos, siis kümnest lapsevanemast kuus (61%) tunnistas, et tähelepanu läheb tihti teiste asjade peale, nagu töö, kodutööd või nutitelefon. Murettekitavalt ütles iga viies laps (17%), et ta on liiga hõivatud, et mängida, ning viiest neli (81%) last tahaksid, et nende vanemad veedaksid rohkem aega nendega mängides.

Kogu LEGO Play Welli 2018. aasta uuring on leitav siit.