Illustratsioon: Kristel Viksi
Emadus on kogemus, mida ei saa millegagi võrrelda. Ühel hetkel saabub aga päev, mil tuleb taas tööle minna. Kuidas end uues olukorras kehtestada ja väärtustada ning samas mitte süümepiinu tunda?

NÕUANNE

Varasema töökoha asemel pakutakse uut

Nii mõndagi lapsepuhkuselt tulijat tabab halb üllatus: talle pakutakse madalama astme ametikohta. Või siis on asendajana tööle võetud inimene teinud nii head tööd, et polegi enam kuhugi naasta.

MIDA TEHA? Karjäärinõustaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa soovitab küsida ettevõtte juhilt, kas ametinimetuse muutus tähendab ka töö sisu muutust. Esimesena võib käia peast läbi mõte, et firma soovib tagasitulijast vabaneda. Tegelikult võib asi olla hoopis selles, et vahepeal on muutunud organisatsiooni tegevus, mis omakorda toob kaasa muudatusi tööjõus. “Kui aga öeldakse, et varem osakonnajuhina töötanud inimene peab tagasi tulles hakkama sekretäriks, siis on muidugi teine lugu,” lisab karjäärinõustaja ning soovitab naistel enesekindlalt küsida: “Mida muudatus tähendab? Milline on uue töö sisu? Kas ma saan mentorlust või tuge, et uues rollis paremini kohaneda?” Kui viimast ei pakuta, siis tuleb seda küsida.

Mida kindlasti ei tohiks juhtuda, on see, et inimene hakkab tööle naastes saama varasemast madalamat palka. Mure korral aitavad tööinspektsioon ja töövaidlus­komisjon. “Oma õigusi peab teadma ja kui on oht, et tehakse liiga, tuleb selleks valmis olla. Kui palutakse allkirjastada edasist töösuhet puudutavad dokumendid, on tark võtta mõtteaega,” soovitab psühholoog.

MIDA MITTE TEHA? Enne juhiga kohtumist ja selgituste küsimist pole mõistlik ennatlikke järeldusi teha. Näiteks arvata, et ettevõte soovib sinust vabaneda. “Mitte mingil juhul ei tohiks saata solvumise märgiks lahkumisavaldust,” hoiatab Saar-Veelmaa ülereageerimise eest.

Tööle naastes puudub enesekindlus

Lapsega kodus veedetud aja jooksul võivad olla võõraks jäänud töövaldkonnas toimunud uuendused. See on igati arusaadav – samas on emaks olemisega naise oskuste ja kogemuste profiil tublisti laienenud.

MIDA TEHA? Kui kodune olukord võimaldab, saab noor ema juba lapsepuhkuse ajal läbida mõne ülikooli online-kursuse, lugeda raamatuid ja hoida end valdkonna arenguga kursis. “Pikka aega lapsele keskendunud vanem tunneb tihti, et ta oskab vaid titakeeles rääkida ja et analüütiline mõtlemine on ta maha jätnud. Seda sisemist hinnangut ei tasu uskuda,” ütleb psühholoog. Ta soovitab teha mõttekaardi, kus on näha, mis omadusi ja oskusi on arendanud emaks saamine. “Seal on vähemalt paarkümmend uut kompetentsi, suhtekorraldajast kuni logistikuni välja, mida saab integreerida tulevasse tööellu ja eneseteostusesse.”

Soojendusprotsess tööellu naasmiseks võiks varakult alata ka tööandja poolt. Hea firma kutsub lapsepuhkusel olija ühistele ettevõtmistele ning pakub arendavaid koolitusi.

MIDA MITTE TEHA? “Ei soovita minna päevapealt tööle tagasi, ilma et oleks andnud endale uue olukorraga kohanemiseks aega,” ütleb psühholoog. “See protsess võiks olla sujuvam ja strateegilisem.”