.

Leia toimiv süsteem

Väga meeldis läbi mitme artikli kõlama jäänud idee laste motiveerimisest ja kokkulepetest kinnipidamisest. Vahel piisab sellest, kui luua süsteem, mis lastele meeldib, ja see toimib justkui nõiavits, pühkides senised igapäevaprobleemid minema. Karistamise-artikkel tervikuna oli kohati juba vanade tõdede ülekordamine, teisalt aga leidsin sealt paar head uut mõtet, eriti just see, kuidas panna laps ise vastutama oma tegude eest.

Meeldis artikkel lastega koos filmide vaatamisest, sest eks ma isegi olen multikate osas pigem tõrges kui soosiv. Hea mõte on mitte jätta last teleri ette valimatult vägivaldseid multikaid vaatama, vaid vaadata üheskoos hariva sisuga filme ja nende üle pärast mõtteid vahetada.

Väga tuttav tunne tuli aga lasteaiakulude lugemisest. Kuna meie peres on järgmisest sügisest kõik kolm last kooliskäijad, hingan juba praegu ette kergendusega.

Triinu