“Mulle on oluline, et lapsed saaksid õppida võimalikult heades koolides,” ütleb koolipoiste Patricku ja Ericu ema Cathlin, kel kodus ootavad koolijärge veel väikesed Clara ja Lennart. | Fotod: Hele-Mai Alamaa
Kuigi koolikatsetest rääkides kõlab ühiskonnas sageli kriitiline noot ja vihje laste drillimisele, on konkurss eliitkoolidesse endiselt tihe. Saame tuttavaks emadega, kelle arvates on nende lapsed väärt parimat.

Cathlin Tohver (41) on nelja lapse ema, kellest kaks suuremat on kooliealised. Vanim poeg Patrick (12) õpib Tallinna reaalkoolis ja Eric (9) Gustav Adolfi gümnaasiumis. Kui Patrick sooritas esimesse klassi astudes reaalkooli katsed edukalt, siis Eric õpib oma kooli piirkondlikus klassis. Cathlin tunnistab, et talle on oluline, et lapsed saaksid õppida võimalikult heades koolides, mis Tallinnas on koondunud kesklinna. Ta keeldub neid nimetamast eliitkoolideks. Tema arvates peaks eliidiks nimetama pigem koole, kus õppimine on tasuline. Neisse kesklinna koolidesse pääsemiseks ei pea aga lapsevanemad midagi maksma, sinna valitakse lapsi, kes on keskmisest võimekamad.

Põhjus, miks Cathlin oma laste puhul on otsustanud just nende niinimetatud G5 koolide kasuks, on see, et katsetega koolides on suurem lootus, et arvestatakse lapse võimetega. Ka toob ta välja endale olulise aspekti: kesklinna koolidesse suunavad harilikult oma lapsi õppima sarnaste väärtushinnangutega vanemad. See teeb nende koostöö sujuvaks. Samuti usub nelja lapse ema, et kuigi asjatundlikke, toetavaid ja kompetentseid õpetajaid võib leida ka piirkonna­koolides, on suurem tõenäosus neid kohata just G5 koolides.

Cathlini sõnul oli Patricku puhul reaalkool täiesti loogiline valik, kuna poisi kalduvus reaalainete poole ilmnes juba varakult. “Erilist vaeva me koolikatsete eel ei näinud, paar kuud enne sisseastumist hakkasime temaga ülesandeid lahendama. Põhiline valupunkt oli Patrickul lugema õppimine. Kui ta juba tööülesande suutis kokku lugeda ja seda mõista, polnud ülesande lahendamine enam küsimus,” meenutab Cathlin. Korralik kindel lugemisoskus tekkis pojal alles kolmandaks klassiks, samas kui matemaatikat on ta alati justkui iseenesest haaranud. Teistesse koolidesse Patrick üldse ei proovinudki astuda. Ema teadis, et mujal peavad lapsed katsetel kirjutama ka etteütlust, mis oli tema poja puhul sel ajal täiesti välistatud.