Töötavate emadena kuuleme sageli meeldetuletust, et jääme ilma oma laste lapsepõlvest. Tunneme pidevat süüd, et ei ole oma karjääri ohverdanud selle nimel, et lapsega kodus olla.

Harvardi ülikoolis tehtud uuring tõestab, et emade tööl käimine mõjutab tegelikult nende lapsi positiivselt kuni täiskasvanueani. Selle uuringu kohaselt selgub, et väljapool kodu töötavate emade lapsed tõusevad ka ise tulevikus karjääriredelil kõrgemale. Eriti oli seda näha tüdrukute puhul – naised, kelle emad olid tööl käinud, töötasid uuringu kohaselt rohkem juhtivatel positsioonidel ja teenisid keskmiselt 23% rohkem, kui need naised, kelle emad olid nendega kodused olnud.

Sama uuringu kohaselt nähtub, et mehed, kelle emad olid nende kõrvalt tööl käinud, olid altimad ise täiskasvanuna perekohustusi täitma, oma laste eest hoolitsema ja abistasid enam kodutöödes. Seega näitab uuring sedagi, et poistele mõjus töötava ema kõrval kasvamine positiivselt ka soolise võrdõiguslikkusega seoses.

Sarnaseid tulemusi näitas ka hiljutine Taanis läbi viidud uuring, mille kohaselt mõjub emade töötamine soosivalt tütarde karjääriredelil tõusmisele tulevikus, jaotades meeste ja naiste kohustusi kodudes võrdsemalt. Harvardi ülikooli uuringut läbi viinud juhtivprofessor Kathleen L. McGinn ütles pärast uuringu tulemuste avalikustamist, et “ta on kohanud väga vähe selliseid faktoreid, millel on nii selge mõju soolisele võrdõiguslikkusele kui seda on töötav ema”.

Lisaks eelnevale on Ameerika psühholoogia assotsiatsioon avalikustanud uuringud, mille alusel ei ole leitud ühtegi tõendit, mille kohaselt oleks töötavate emade lastel millegi poolest rohkem raskusi õppimisel või sotsiaalsel toimetulekul, kui seda on koduste emade lastel.

Eelneva info teadmine kindlasti ei võta meilt ära kogu kahju- ja süütunnet selle ees, et me töötame lastega kodus püsimise asemel, kuid ometi annab see natuke julgustust, et teeme õiget asja. Seega – tea, et töötava emana sa mitte ei aita ainult oma perekonnal majanduslikult paremini toime tulla, vaid suure tõenäosusega toetad ka oma lapsi erinevatel elualadel tulevikus paremini hakkama saamisel.

Ja nüüd vaata hoopis siia: Miks me jätame endale elamiseks vähem aega kui töötamiseks?