Siin on seitse Montessori õpetajate võtmelauset, mida peaksid ka oma lastele ütlema. Järgi neid põhimõtteid ja su lapse iseseisvus ja keskendumisvõime paranevad märgatavalt.

Montessori õpetajad kasutavad last austavat keelt. Nad valivad hoolikalt sõnu, et julgustada lapsi olema iseseisvad ja kriitilised mõtlejad.

1. Ma nägin, et sa pingutasid hoolega!

Kiites lapse võimet töötada, mitte tulemust, õpib ta, et saab asju parandada ise läbi pingutuste.

2. Mis sa oma tööst arvad? 

Laps ise on enda õpetaja, õpetajad ja vanemad suunavad ja aitavad teda sel teel. Eneseanalüüsil on suur osa arengus ja see töötab paremini, kui otsida kiitust teistelt.

3. Kust sa võiksid seda otsida?

Iseseisvus on suur väärtus. Me suuname neid ise probleemidele lahendust otsima. Selle asemel, et kaotatud ese kätte tuua, julgusta teda otsima võimalusi see ise leida.

 4. Millises osas sa abi vajaksid?

Me pakume abi, selle asemel, et söösta ja teha lapse eest kõik ära, nii et ta tunneb end saamatuna.

5. Meie kodus on kokkulepe, et... Meie kodus teeme me nii...

Laps on koostööaltim, kui teda ei käsutata ega näidata võimu. See on üks viis seda teha otsese käsu asemel. Me meenutame talle, kuidas kogukond töötab, mis annab talle kuuluvustunde. Mitte: ära jookse! Vaid: kodus me kõnnime.

 6. Ära sega teda, ta keskendub.

Lapse keskendumist kaitsta, see on Montessori filosoofia alustala. Lastele antakse keskendumiseks a e g a. Võib tunduda ahvatlev last kiita, aga teinekord piisab vaid silmkontaktist, et tema tähelepanu hajuks.

 7. Järgne lapsele.

Usalda last ja iga lapse individuaalset arengutempot. Otsi tema käitumise taga põhjust.

ALLIKAS: mother.ly