Foto: Shutterstock
Arutledes, kas beebid ja väikesed lapsed peaksid oma vanematega koos magama, jagunevad arvamused kahte leeri. Mõni pere magab aastaid kõik koos ühes voodis, teised jälle leiavad, et selline tegevus pole aktsepteeritav. Vaata, mida ütlevad selle teema kohta tänapäeva spetsialistid.

Varasem põlvkond on lapsega koos magamisesse pigem negatiivselt suhtunud. Olgu põhjuseks siis kas liiga väike voodi või kartus, et lapsed võivad muutuda klammerduvateks ja neil saab olema raskusi tulevikus iseseisvumisega. Hirmsad lood, kus üks vanem läbi une oma beebile peale võib keerata on ainult mõned nendest hirmujuttudest, mida koosmagamise kohta räägiti. Tänapäeval usutakse õnneks neid hirmujutte palju vähem. Beebi võib julgelt enda kõrvale magama võtta!

Aastal 2011 viis Michael. J. Breus, psühholoog ja unehäirete uurija, läbi uuringu, mis analüüsis vanematega koos magamise mõju lastele. Ta avastas, et väikelapsega voodi jagamine ei avalda mingisugust negatiivset mõju tema arengule ega ka käitumisele — kogu mõju on ainult positiivne.

Lapsel kujuneb kõrgem enesehinnang

Healthy Child lehe poolt läbiviidud uuringust selgub, et poisid, kes kuni viieaastaseks saamiseni koos oma vanematega magasid, olid kõrgema enesehinnanguga ja kogesid elu jooksul vähem süütunnet.

Laps on tulevikus empaatilisem

Uuringus osavõtnutest on just need lapsed suurimad kallistajad ja tunnete jagajad, kes vanematega koos magasid. Tüdrukud, kes väiksena koos vanematega magasid, tunnevad täiskasvanuna end füüsilist lähedust ja tähelepanu kogedes mugavamalt.

Laps käitub koolis hästi

Koos vanematega maganud lapsed käituvad spetsialistide sõnul koolis paremini. Seda võib põhjendada lapsele tagatud turvatundega, mis loob baasi rahulikuma ja tasakaalukama iseloomuga lapse kasvamiseks.

Laps saab kiiremini iseseisvaks

Küllaltki levinud on arusaam, et lastel, kes palju vanematega koos on maganud, on palju raskem tulevikus iseseisvuda. Et neist saavad memmekad. Tegelikult on lood vastupidi.

Norte Dame’i Ülikool, mile üks osakond uurib koos magavaid emasid ja beebisid, leiab et koos magamine pigem hoopis julgustab lapsi iseseisvusele. Lapsed mõistavad, et nende vanemad on alati nende otsuseid toetamas, kuid neil pole pidevat vajadust oma vanematest sõltuda. Samuti ei teki vanematega voodit jaganud lastel hiljem probleeme iseseisva uinumisega, selgitavad nad ajakirjas Psychology Today.

Lapsel on vähem psühholoogisi probleeme

Dr. Sears toob esile Forbes’i korraldatud uuringud, mis keskedusid psühhiaatrihaigla patsientidele. uuriti ka nende lapsepõlve magamisharjumusi. Selgus, et patsientide seas polnud lapsena koos oma vanematega magamine sugugi levinud.

Lapsel on parem tuju

Lapsed, kes oma vanematega koos magavad, uinuvad kiiremini ja nende uni on kvaliteetsem ja ühtlasem, ütleb Dr. Sears. Lapsed ärkavad puhanumalt, mis tagab neile ka päevaks parema tuju.

Laps on õnnelikum

Notre Dame’i ülikooli professor P. Heroni teadustöö kinnitab õnnetunde ja vanematega magamise vahelist seost. Üksinda maganud lapsed kipuvad aga rohkem jonnima ja uusi asju kartma.

Laps pole nii ärev

Vanematega koos magades tunnevad lapsed end turvalisemalt. Dr. Searsi uurimus kinnitab, et eriti annab vanemate läheduses uinumine turvatunde just poistele. Nende ärevustase on vanematega magades kordades väiksem, kui üksinda magades.

Laps tunneb suuremat vanemate heakskiitu

Healthy Child kinnitab, et vanematega koos magamine saadab lapsele signaale, et ta on perekonnas aktsepteeritud ja olulisel kohal. See arusaamine on vajalik terve ja positiivse ellusuhtumise arenguks. Samuti kasvatab koos magamine lapse ja vanema vahelist sidet ja usaldust.

Allkas: romper.com