Foto: Erakogu
Laste ja vanemate vahel peab olema koostöö, usub Hoppi Wimbush, kes on läbi viinud emotsionaalse intelligentsuse ja teadliku lapsevanema kursusi ligi kolm aastakümmet. Siin vastab ta küsimusele, mis on ilmselt läbi käinud iga lapsevanema peast

Meie lapsed on sündinud nii puhaste ja süütutena. Nende olemus on vaba, loov, mänguline, piiramatu, puutumata elukohustustest. Täiskasvanud tahavad seda tagasi. Lapsed aitavad meil meenutada, et me saaksime lõõgastuda, mängida, naerda ja luua. Täiskasvanud teavad, et oluline pole mitte ainult teenida raha, osta toitu, riideid, ehitada kodusid, kasvatada perekondi, vaid ka tunda ja mõelda, mõista, juhtida ja edastada tundeid. Lapsed aitavad meil kasvada, olla loomingulisemad ja elada hetkes. Meie aitame neil kasvada tähtsateks, panustavateks, emotsionaalselt vastutustundlikeks ja terveteks täiskasvanute maailma liikmeteks.


Minu seisukoht on, et me õpetame üksteist. Ainus erinevus vanema ja lapse vahel on elukogemus. Just seda kogemust jagame oma lastega. Kui kogemus välja jätta, oleme sisuliselt täpselt samad: inimesed, kellel on emotsioonid, isikupära, mõtted, arusaamad ja eluvõime, mis elavdavad meie füüsilist keha. Nii lastel kui ka vanematel on palju õppida üksteiselt. Kahepoolne voog, dünaamika ongi teadliku kasvatamise alus.

Kuidas luua peresuhted selliseks, et tõesti on arvestatud kõikide liikmete ja nende vajadustega?
Tähtis on koostöö, mitte võim teise üle. See on radikaalne vaade, sest see annab lastele võimaluse oma seisukohtadeks. See on pidevalt arenev asi, mida tuleb ikka ja uuesti läbi arutada. Selle tulemuseks on väga võimekad noored, kes seisavad oma tõe eest, ent on samas paindlikud.
Minul ja mu abikaasal on kaks last ja me arutasime pidevalt, kes teeb milliseid majapidamistöid. Üks teeb süüa, teine katab ja koristab laua, kolmas peseb nõud ja neljas kuivatab. Lisaks igapäevastele asjadele on meil iganädalased tööd. Me hakkasime nii tegema, kui lapsed said 10-aastaseks. Ma ei kasutanud võimu. Ütlesin, et liiga palju on majapidamistöid, mis on vajalikud selleks, et hoida meie kodu puhas ja meeldiv koht elamiseks ja seal viibimiseks. Ütlesin, et selle säilitamiseks on vaja teha edasi töid, mida seni tegin mina, kuid mida ma ei taha enam üksi teha. Ütlesin, et see tundub õiglane ja ma hindaksin tõesti kõigi panust. Mainisin, et nende panus vabastaks mulle aega teha asju, mida ma armastan, just nagu on asju, mida lapsed ja mu abikaasa naudivad. Neil polnud sellise jutu peale midagi vaidlustada.
Ma küsisin neilt, kuidas me võiksime sellele läheneda nii, et töökoormus oleks õiglaselt jaotatud ja minu tütar tuli välja igapäevaste tööde ideega. Küsisin selle kohta üle abikaasalt ja pojalt ja nad nõustusid. Sellele järgnes arutelu, milliseid töid kes võiks ja saaks teha. Mingit survet ei olnud, oli lihtsalt teineteise kuulamine, austades ja hinnates üksteise panust arutellu ja sellesse uute faasi meie pere elus. Arendades vastastikuse austuse kultuuri, ühiseid väärtusi ja toetust, mille tulemusel said mitmed tööd endale kellegi, kes oli valmis selle eest vastutuse võtma.
Oli aegu kui lapsed jorisesid selle pärast, et pidid oma tööd tegema? Muidugi! Kas oli aegu, kus nad lihtsalt ei teinud seda, ei suutnud sellega toime tulla? Kindlalt... me lihtsalt võtsime selle uuesti arutellu ja vahetasime tööülesandeid nii, et uuesti võetaks arvesse nende vajadusi, tundeid ja võimet läbi rääkida arvesse. Sellise koostöö vaimu kaasamine nõuab paindlikkust, voolamist hetkest hetke.
See oli tol ajal üsna raske minu abikaasale. Tal oli kalduvus jäigaks muutuda.. ja kui see ilmnes, meenutasin talle õrnalt millised on tagasilöögid, kui meid survestatakse tegema midagi vastu meie tahtmist ja milline vägivald see tegelikult on. Koostöö vaimu kaasamine on väga teistmoodi lähenemisviis, mis ei jäta ruumi allasurutud vastumeelsusele, mässumeelsusele ja pahadele tunnetele... ei teki negatiivset allhoovust. See on kogu meeskonna endaga igal sammul kaasamine.

Walesist pärit Hoppi Wimbush õpetab 19.-21. oktoobrini Tallinnas, BlissTray Konverentsikeskuses lapsevanematele lastega koos kasvamist. Hoppi ja tema mees Tao Wimbush on olnud eetris Hiina, Venemaa ja Hollandi TV-s ning Briti kanalites BBC1, BBC2 ja Channel 4.