Uuringutest on välja tulnud, et osa vanemaid on lausa selle vastu, et nende võsuke läheks mängima perre, kus last kasvatavad kaks samast soost vanemat. Samas on see tendents viimasel ajal muutunud.

Mari (35) ja Katrin (33) kasvatavad koos seitsmeaastast poega Mari eelmisest kooselust mehega, lisaks on peres väikelaps, kes sündis kunstliku viljastamise teel. Mari sõnul sõltub väga palju konkreetsest klassist või lasteaiarühmast ja seal käivate laste vanematest. Sest lastel endal eriti palju küsimusi ei tekigi. Veelgi enam, nad ei anna hinnanguid stiilis “see pole ju n o r m a a l n e!”.

Sügisel alustas poeg kooliteed ja pisut on Mari mures võimaliku koolikiusamise pärast. See on tõsine teema, muidugi mitte ainult samast soost vanemate laste puhul. Mida teha, kui lapsele hakatakse koolis ebamugavaid küsimusi esitama või teda pere teemal lausa kiusama? Mari usub küll, et kiusamine on kiusaja probleem ja kes tahab, leiab alati põhjuse, miks kiusata. Ometi on samast soost vanemate lapsed kiusaja sihtmärgina riskigrupis. Naine on kuulnud lugu koolist, kus laps seoti kinni ja talle kleebiti seljale silt: pede. Teemat kasutatakse halvustamiseks isegi eri soost vanemate laste puhul.

Seepärast läksid Mari ja Katrin kohe pärast avakoosolekut klassijuhataja juurde ja selgitasid, et nende peres on kaks ema ja poisil on ka isa, kes kõik osalevad lapse elus. “Palusime, et kui kellelgi peaks tekkima küsimusi või probleeme, siis nad pöörduksid meie poole,” räägib Mari. “Õpetaja oli mõistev ja lubas asja jälgida.” Naine on seda meelt, et tuleb end ise tutvustada ja olukorrast avatult rääkida.