Illustratsioon: Shutterstock
Kui tuju sööstab pikemaks ajaks taevastesse kõrgustesse ja seejärel laskub pilkasesse pimedusse, on põhjust kahtlustada bipolaarset häiret.

Bipolaarne häire, mida varem tunti maniakaal-depressiivsusena, on meeleoluhäire, mille korral maailmavalitseja tunne vaheldub sügavate madalseisuperioodidega. Ehkki võib näida, et äärmuslikud tujukõikumised ei saa jääda iseendal ega kõrvalseisjatel tähelepanuta, on ometi tegu ühe raskemini diagnoositava psüühilise häirega.