.
Võrdlemine toimub nii kiiresti ja automaatselt, et kohe ei pruugi seda märgatagi. Mõnikord päädib see heaolutundega, teinekord saab aga enesepiinamise vahendiks ning äärmuslikul juhul muudab inimese depressiivseks.