Foto: Unsplash
Kui laps tuleb sulle oma jänesepilti näitama, kuidas sa reageerid? See on üks lugu, mida mulle meeldib rääkida kiindumussuhte teemat avades. Ja ses loos ei ole peidus vaid vanema ja lapse suhte laad.

Kõiki lähedasi suhteid saab hinnata samasugusel alusel. Hästitoimiva, usaldusliku suhte oluline tunnus on vastastikune häälestatus ja reageerivus: ma olen kohal sinu jaoks, kui sa seda vajad. Ma märkan sind, olen valmis sind toetama. Ja kuigi meie vahel on ühendav side, olen ma valmis sulle ruumi andma kohe, kui sa sellest märku annad. Mina ei ole sina – saan aru, et sa oled minust eraldi inimene sulle omaste soovide, tunnete ja valikutega.